testo 350 - řídící jednotka pro systém analýzy spalin

Obj.č.  0632 3511

29,100.00 Kč
vč. DPH 35,211.00 Kč
Skladem na centrále
  • Vysoká uživatelská přístupnost pomocí navigace v menu specificky dle aplikací

  • Snadná obsluha analyzačního boxu testo 350 při prostorovém oddělení

  • Interní paměť pro příjem naměřených dat z analyzačního boxu

  • Velký, grafický, barevný displej, robustní pouzdro vhodné pro průmysl

Řídicí jednotka představuje rozšíření testo 350 analyzátoru (prosím objednávejte zvlášť) - řiďte měření emisí právě touto jednotkou. Analyzátor spalin testo 350 odpovídá vysokým požadavkům při měření emisí v průmyslovém prostředí: Jednoduchá obsluha, přesná měřicí technika a robustní provedení v praxi přesvědčují každý den.


Podrobnosti

Popis produktu

Optimální k profesionální analýze spalin a průmyslovému měření emisí: Analyzátor spalin testo 350 splňuje různé měřicí a analyzační úkoly, dlouhodobě přesvědčuje vhodným průmyslovým designem a vyhovuje i při komplexním záznamu dat. Analyzátor spalin testo 350 tvoří dvě jednotky
  • . Řídicí jednotkou testo 350 s přehledným grafickým displejem řídíte měření emisí. Obsluha je zcela jednoduchá: K výběru jsou aplikace hořák, plynová turbína, motor a aplikace definované uživatelem. Analyzační jednotku je možné řídit pomocí řídicí jednotky, tu ovládáte i při přímém připojení s PC/notebookem a Software easyEmission (přes USB, Bluetooth® 2.0 oder CANCase). Po ukončení programování může analyzační jednotka samostatně provádět měření a ukládat výsledky měření. Kromě toho umožňuje řídicí jednotka dálkové řízení analyzační jednotky v případě oddělení potrubí spalin a místa použití - doporučujeme především při měření emisí u velkých zařízení. Testo 350 analyzační jednotku (zvláštní výrobek) potřebujete k provedení měření emisí, protože obsahuje kompletní senzoriku a elektroniku. Analyzační jednotka testo 350 standardně obsahuje 2 senzor plynu, ale k uvedení do provozu musí být připojen minimálně ještě jeden další senzor (maximálně 6 funkčních senzorů). Při připojení volitelných senzorů můžete vybírat mezi senzory plynu pro CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S nebo CxHy. Rozšíření měřicího rozsahu umožňuje provádět neomezeně měření také u vysokých koncentrací plynů. K ochraně senzoriky se při neočekávaně vysokých koncentracích plynu automaticky aktivuje rozšíření měřicího rozsahu (ředění). Měřicí rozsah vybraného senzoru je možné rozšířit o definovaný faktor. Servisní otvor na spodní straně přístroje umožňuje rychlý přístup ke všem důležitým servisním a opotřebitelným dílům jako jsou čerpadla a filtry, které může uživatel vyčistit event. vyměnit. Kromě toho disponuje testo 350 mnoha diagnostickými funkcemi přístroje. Hlášení přístrojů se zobrazují jako čitelné texty a jsou snadno srozumitelné. Vždy se zobrazuje aktuální stav analyzátoru spalin. Průmyslové měření emisí s analyzátorem testo 350 Analyzátor spalin testo 350 byl koncipován speciálně pro požadavky praxe při průmyslovém měření emisí. V přehledu aplikací se dozvíte více: Měření emisí průmyslových motorů Měření emisí hořáků Měření emisí plynových turbín Měření emisí v termoprocesech

Rozsah dodávky

Řídící jednotka testo 350 vč. akumulátoru, paměť naměřených dat, rozhraní USB a připojení ke sběrnici Testo.

Technická data

Hlavní technická data

Váha

440 g

Rozměry

88 x 38 x 220 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Pouzdro

TPE PC

Třída ochrany

IP40

Barva produktu

černá

Typ baterie

lithium-iontový akumulátor (2600 mAh, 3,7 V)

Životnost baterie

5 hod. (bez rádiového propojení)

Typ displeje

grafický displej

Rozměr displeje

Velikost displeje 240 x 320 mm

Funkce zobrazení

grafický barevný displej

Plná paměť

2 MB (250.000 naměřených hodnot)

Rozhraní

Bluetooth®; IR/IRDA rozhraní; USB 2.0; datová sběrnice; síťové připojení

Skladovací teplota

-20 do +50 °C


Příslušenství / Kalibrace

Příslušenství

Mezinárodní síťový zdroj

Obj.č.: 0554 1096

1,560.00 Kč
vč. DPH  1,887.60 Kč

Aplikace

Servisní měření na plynových turbínách

Plynové turbíny podléhají emisním limitům, jež musí být při provozu dodržovány a v závislosti na velikosti systému také pravidelně kontrolovány. Po uvedení do provozu a údržbě, jsou emisní hodnoty a specifikace výrobce kontrolovány a případně dokumentovány.

Měření emisní při kontrolách a seřízení u nízko NOx plynových turbín vyžaduje vzhledem k nízkým koncentracím NO velmi vysokou přesnost měření. Spojením senzoru NO2 a speciálního senzoru NOlow 0,1 ppm jsou s analyzátorem spalin testo 350 tyto požadavky přesně splněny. Navíc je přístroj vybaven integrovanou úpravnou plynu a speciální odběrovou sondou spalin s patentovanou speciální ochranou hadice, která zabraňuje absorpci NO2 a zaručuje srovnatelnost měření - bez ohledu na datum a okolní podmínky.

Servisní měření na průmyslových motorech

Analyzátor spalin testo 350 je důležitým nástrojem pro optimální nastavení plynových nebo vznětových motorů. Testo 350 se používá například při uvedení do provozu, pravidelné údržbě nebo při odstraňování potíží s nestabilním během. Analýza spalin je nutná pro optimální nastavení provozních parametrů motoru v souladu s platnými požadavky normy – kdy je často potřeba provádět nepřetržité měření po několik hodin. Speciálně vysoké a kolísavé koncentrace NO2ve spalinách motoru vyžadují samostatné měření NO a NO2, jen tak je možné hodnotu NOX motoru zobrazit s vysokou přesností. Integrovaná úpravna plynu a speciální sonda pro odběr spalin průmyslových motorů s patentovanou speciální hadicí, poskytuje ochranu před vstřebáváním NO2a SO2a zaručuje srovnatelnost měření - bez ohledu na datum a okolní podmínky.

Servisní měření na systémech úpravy spalin

Kvůli požadavku dodržení emisních limitů je nutné pomocí přenosného analyzátoru spalin spolehlivě změřit charakteristiky spalin před a za zařízením pro úpravu spalin. Kromě pravidelných kontrol mechanického poškození a znečištění dává měření spalin také informace o účinnosti a funkčnosti systému. Funkce BUS analyzátoru spalin testo 350 umožňuje například současné měření spalin před a za systémem úpravy spalin – díky čemuž je možné rychlé a snadné vyhodnocení systému a případné změny v zařízení jsou z protokolu naprosto srozumitelné.

Servisní měření na průmyslových hořácích

Ať už jsou spalovací zařízení používána k jakémukoli účelu - pro vytápění, výrobu elektřiny, páry nebo horké vody, pro výrobu a povrchovou úpravu určitých materiálů nebo spoluspalování odpadu a použitých materiálů – v každém případě patří k nejoptimálnějšímu průběhu spalovacího procesu znalost složení každého z paliv a spalovacího vzduchu, a jejich poměru. Zásadní je dokonce i způsob jejich sloučení. Pomocí mobilní technologie měření mohou být analyzovány všechny relevantní plyny a díky tomu je možné dosáhnout optimálního procesu spalování.

Účelem použití přenosného analyzátoru spalin je kontrola provozu, aby byl šetrný k životnímu prostředí při současném co nejlepším využití zařízení. To znamená, že spalovací zařízení je možné nastavit na optimální pracovní rozsah, čímž se dosáhne předepsaných nebo nižších mezních hodnot emisí a zároveň maximální účinnosti spalování. Přesný a pro drsné prostředí praktický analyzátor spalin testo 350, má využití nejen při prvním uvedení do provozu, ale také pro opakovanou analýzu spalin při běžném provozu.


Ke stažení

Prospekty k produktům

Návody k obsluze

Software

29,100.00 Kč
vč. DPH 35,211.00 Kč
Skladem na centrále