testo 350 - řídící jednotka pro systém analýzy spalin

Obj.č.  0632 3511

 • Vysoká uživatelská přístupnost pomocí navigace v menu specificky dle aplikací

 • Snadná obsluha analyzačního boxu testo 350 při prostorovém oddělení

 • Interní paměť pro příjem naměřených dat z analyzačního boxu

 • Velký, grafický, barevný displej, robustní pouzdro vhodné pro průmysl

Analyzátor spalin testo 350 splňuje nejvyšší nároky v průmyslovém měření emisí: v praxi, den co den, přesvědčí snadná manipulaci, precizní měřicí technika a robustní provedení. Řídící jednotka je pefektní doplnění analyzačního boxu testo 350 (samostatný produkt), pro zjednušení řízení měření emisí.

Tento přístroj potřebuje pro provoz sondu. Pro nabídku sond klikněte zde.

Klikněte zde pro výběr filtru.

Kč 26,200.00
Kč 31,702.00 vč. DPH

Popis produktu

Optimální pro profesionální analýzu spalin a průmyslové měření emisí: analyzátor spalin testo 350 splňuje mnohotvárná měřicí a analyzační zadání, dlouhodobě přesvědčí designem vhodným pro průmysl a je vhodný rovněž pro komplexní snímání dat.

Analyzátor spalin testo 350 se skládá ze dvou jednotek

 • S řídící jednotkou testo 350 s přehledným grafickým displejem ovládáte měření emisí. Obsluha je naprosto jednoduchá: v menu jsou na výběr aplikace hořák, plynová turbína, motory a aplikace definované uživatelem. Pokyny na displeji Vás navigují požadovaným měření a zjednodušují pracovní kroky až ke spuštění měření – řídící jednotka Vám tak šetří čas a námahu. S řídící jednotkou navíc můžete dálkově ovládat analyzační box i při prostorovém oddělení od kouřovodu a místa nastavení – to se zvláště doporučuje při měření emisí u velkých zařízení.
 • Analyzační box testo 350 potřebujete pro měření emisí, poněvadž obsahuje kompletní senzoriku a elektroniku. Standardně obsahuje analyzační box testo 350 senzor O2, avšak pro uvedení do provozu musí být zapojen minimálně jeden další senzor (možnost provozování maximálně se 6 senzory). Při připojování volitelných senzorů se můžete vybrat mezi senzory CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S nebo CxHy.
 • Rozšíření měřicího rozsahu umožňuje neomezená měření i při vysokých koncentracích plynů. K ochraně senzoriky se při neočekávaně vysokých koncentracích automaticky aktivuje rozšíření měřicího rozsahu (ředění). Měřicí rozsah zvoleného senzoru lze rozšířit o určitý faktor. Úpravna plynu (peltier) zajišťuje automatický odvod kondenzátu při dlouhodobých měřeních. Servisní kryt na spodní straně přístroje umožňuje rychlý přístup ke všem důležitým servisním a opotřebovávaným dílům jako čerpadlo a filtr, které si uživatel může vyčistit nebo vyměnit. Testo 350 je navíc vybaveno četnými diagnostickými funkcemi přístroje. Hlášení přístroje jsou uváděna v nekódovaném textu a jsou tak snadno srozumitelná. Aktuální stav analyzátoru spalin je zobrazován stále.
 • Analyzační box se dá ovládat kontrolní jednotkou, avšak může být obsluhován také v přímém propojení s počítačem nebo notebookem (přes USB, Bluetooth® nebo CANCase). Po naprogramování může analyzační box samostatně měřit a ukládat výsledky. Kromě toho je možný přenos naměřených dat z analyzačního boxu do řídící jednotky.

Průmyslové měření emisí s analyzátorem spalin testo 350

Analyzátor spalin testo 350 byl vyvinut specielně pro požadavky praxe v průmyslovém měření emisí. V záložce Aplikace se dozvíte více o:
 • Měření emisí u průmyslových motorů
 • Měření emisí u hořáků
 • Měření emisí u plynových turbín
 • Měření emisí v tepelných procesech

 

Rozsah dodávky

Řídící jednotka testo 350 vč. akumulátoru, paměť naměřených dat, rozhraní USB a připojení ke sběrnici Testo.
Hlavní technická data

Rozměry

88 x 38 x 220 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Pouzdro

ABS

Třída ochrany

IP40

Typ baterie

lithiové baterie

Životnost baterie

5 hod. (bez rádiového propojení)

Rozměr displeje

Velikost displeje 240 x 320 mm

Funkce zobrazení

grafický barevný displej

Maximum

2 MB (250.000 naměřených hodnot)

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Váha

440 g

Odběrové sondy

Kč 1,880.00
Kč 2,274.80 vč. DPH
Kč 630.00
Kč 762.30 vč. DPH
Kč 7,760.00
Kč 9,389.60 vč. DPH
Kč 10,780.00
Kč 13,043.80 vč. DPH

Průmyslové sondy

Kč 2,460.00
Kč 2,976.60 vč. DPH

Teplotní sondy

Kč 3,130.00
Kč 3,787.30 vč. DPH

Příslušenství

Kč 1,320.00
Kč 1,597.20 vč. DPH

Servisní měření na plynových turbínách

Plynové turbíny podléhají emisním limitům, jež musí být při provozu dodržovány a v závislosti na velikosti systému také pravidelně kontrolovány. Po uvedení do provozu a údržbě, jsou emisní hodnoty a specifikace výrobce kontrolovány a případně dokumentovány.

Měření emisní při kontrolách a seřízení u nízko NOx plynových turbín vyžaduje vzhledem k nízkým koncentracím NO velmi vysokou přesnost měření. Spojením senzoru NO2 a speciálního senzoru NOlow 0,1 ppm jsou s analyzátorem spalin testo 350 tyto požadavky přesně splněny. Navíc je přístroj vybaven integrovanou úpravnou plynu a speciální odběrovou sondou spalin s patentovanou speciální ochranou hadice, která zabraňuje absorpci NO2 a zaručuje srovnatelnost měření - bez ohledu na datum a okolní podmínky.

Servisní měření na průmyslových motorech

Analyzátor spalin testo 350 je důležitým nástrojem pro optimální nastavení plynových nebo vznětových motorů. Testo 350 se používá například při uvedení do provozu, pravidelné údržbě nebo při odstraňování potíží s nestabilním během. Analýza spalin je nutná pro optimální nastavení provozních parametrů motoru v souladu s platnými požadavky normy – kdy je často potřeba provádět nepřetržité měření po několik hodin. Speciálně vysoké a kolísavé koncentrace NO2ve spalinách motoru vyžadují samostatné měření NO a NO2, jen tak je možné hodnotu NOX motoru zobrazit s vysokou přesností. Integrovaná úpravna plynu a speciální sonda pro odběr spalin průmyslových motorů s patentovanou speciální hadicí, poskytuje ochranu před vstřebáváním NO2a SO2a zaručuje srovnatelnost měření - bez ohledu na datum a okolní podmínky.

Servisní měření na systémech úpravy spalin

Kvůli požadavku dodržení emisních limitů je nutné pomocí přenosného analyzátoru spalin spolehlivě změřit charakteristiky spalin před a za zařízením pro úpravu spalin. Kromě pravidelných kontrol mechanického poškození a znečištění dává měření spalin také informace o účinnosti a funkčnosti systému. Funkce BUS analyzátoru spalin testo 350 umožňuje například současné měření spalin před a za systémem úpravy spalin – díky čemuž je možné rychlé a snadné vyhodnocení systému a případné změny v zařízení jsou z protokolu naprosto srozumitelné.

Servisní měření na průmyslových hořácích

Ať už jsou spalovací zařízení používána k jakémukoli účelu - pro vytápění, výrobu elektřiny, páry nebo horké vody, pro výrobu a povrchovou úpravu určitých materiálů nebo spoluspalování odpadu a použitých materiálů – v každém případě patří k nejoptimálnějšímu průběhu spalovacího procesu znalost složení každého z paliv a spalovacího vzduchu, a jejich poměru. Zásadní je dokonce i způsob jejich sloučení. Pomocí mobilní technologie měření mohou být analyzovány všechny relevantní plyny a díky tomu je možné dosáhnout optimálního procesu spalování.

Účelem použití přenosného analyzátoru spalin je kontrola provozu, aby byl šetrný k životnímu prostředí při současném co nejlepším využití zařízení. To znamená, že spalovací zařízení je možné nastavit na optimální pracovní rozsah, čímž se dosáhne předepsaných nebo nižších mezních hodnot emisí a zároveň maximální účinnosti spalování. Přesný a pro drsné prostředí praktický analyzátor spalin testo 350, má využití nejen při prvním uvedení do provozu, ale také pro opakovanou analýzu spalin při běžném provozu.

Prospekty k produktům

Návody k obsluze

Software

 • testo easyEmission Update/Demo   (v2.8, EXE, 219.839 KB) Pokud již máte ve vašem PC nainstalovaný program Testo easyEmission, vaše stávající verze bude updatována . Update je možné provést z jakékoli verze programu Testo easyEmission. Tuto verzi je možné použít také jako demo verzi pro zákazníky, kteří ještě program Testo easyEmission nevlastní. Demo verze je na 30 dní a je možné ji kdykoli aktivovat pomocí aktivačního kódu.

 • Update-Kit / Bootloader  (EXE, 380 KB) It is partially not possible to execute a firmware update with Windows 8.1 / Windows 10. This can be solved by installing a new Bootloader once.
  A description and all necessary files can be found under Update-Kit / Bootloader

 • testo usb driver - pro různé měřicí přístroje  (v2.9.1, EXE, 1.925 KB) Usb driver pro testo přístroje:

  • USB rozhraní testo 174
  • USB rozhraní testo 175/176/177 - T + H
  • testo 320/330/335/340/350
  • testo 435/635/735
  • testo 556/560 Testo 580 • testo 845