Internationales Netzteil 100-240 V AC / 6,3 V DC - Netzteil

Bestell-Nr.  0554 1096

€ 43,00
€ 51,60 mit USt.