testo 570-2 sada - digitálny servisný prístroj

Obj.č.   0563 5702

 • V prístroji je uložených 40 chladív

 • Možnosť súčasného výpočtu prehriatia a podchladenia

 • Zaznamenávanie meraných hodnôt po dobu 999 hodín

 • Vrátane dvoch kliešťových teplotných sond, počítačového softvéru, USB kábla, sieťového zdroja a transportného kufra

Digitálny servisný prístroj testo 570-2 je 4-cestný servisný prístroj, v ktorom sa spájajú rôzne funkcie Vašich doterajších nástrojov a meracích prístrojov. Meria, analyzuje a dokumentuje namerané hodnoty napríklad tlaku, teploty, prúdu a vákua.

Skladom u dodávateľa

Náklady na dopravu

808,00€
vč. DPH  969,60€

Popis produktu

Váš kufor s náradím stratí s digitálnym servisným prístrojom testo 570-2 niečo na váhe - ten totiž nahradí veľa náradia a meracích prístrojov, ktoré pri svojej každodennej práci okolo chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel potrebujete: meria, analyzuje a dokumentuje namerané hodnoty tlaku, teploty, elektrického prúdu a vákua a všetky namerané dáta ukladá počnúc uvedením zariadenia do prevádzky, cez jeho servis a údržbu až po analýzu závad.

Vďaka najmodernejšej technike sa stávajú niektoré manuálne kroky a výpočty nadbytočnými

 • Interná dátová pamäť pre až 999 hodín: prehľadná, rýchlo vyvolateľná dokumentácia Vášho merania
 • Dáta sú merané v reálnom čase a sú graficky spracované: softvér "EasyKool" znázorňuje namerané dáta s možnosťou ľahkého spätného vyhľadania - v prípade poruchy možno závadu rýchlo nájsť a odstrániť ju
 • Vyvolanie a tlač protokolov: môžete výsledky meraní kedykoľvek spätne vyhľadať, vyvolať protokoly - a pomocou voliteľnej rýchlotlačiarne testo ich na mieste vytlačiť >>K příslušenství
 • V prístroji je uložených už 40 aktuálnych chladív, aktualizácia chladív je kedykoľvek zadarmo možná cez počítačový softvér "EasyKool"
 • Dva tlakové senzory s kompenzáciou teploty rýchlo a presne merajú vysoký a nízky tlak a automaticky dopočítavajú teploty podľa nastaveného chladiva
 • Tri teplotné vstupy pre pripojiteľné teplotné sondy: súčasne vypočítate prehriatia a podchladenie, zmeriate paralelne okolitú teplotu, napríklad v chladiarni
 • Integrované meranie vákua: spoľahlivé výsledky merania pri evakuácii chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel
 • Automatický mód tepelného čerpadla: výmena hadíc pre chladivo sa stáva nadbytočnou
 • Ďalšie meranie ako je skúška tesnosti s kompenzáciou teploty a meranie prúdu kliešťovým ampérmetrom
Obsahom dodávky sú už dve kliešťové teplotné sondy, ktoré sa pripevnia priamo na potrubie a je možné vykonať bezpečné meranie povrchovej teploty. Pre ďalšie meranie teploty, prúdu a tlaku oleja sú Vám voliteľne k dispozícii ďalšie pripojiteľné sondy.

Robustný a praktický - digitálny servisný prístroj je profesionál pre prax

Digitálny servisný prístroj testo 570-2 je s robustným 4-cestným blokom ventilov, 4 prípojkami, 4 držiakmi hadíc a revíznym priezorom veľmi praktický. Umožňuje bezpečnú, efektívnu prácu pri uvádzaní do prevádzky, servise a údržbe.

Stabilné puzdro spoľahlivo chráni prístroj pred nárazmi, závesné zariadenie na zadnej strane ho zabezpečuje počas merania. Namerané hodnoty je možné kedykoľvek dobre odčítať na veľkom, podsvietenom displeji - aj pri zlej viditeľnosti.

 

Rozsah dodávky

Obsah dodávky:
Digitálny 4-cestný servisný prístroj testo 570-2 sada, vrátane dvoch kliešťových teplotných sond, počítačový softvér "EasyKool", dátový USB kábel, systémový kufor, sieťový zdroj, výstupný protokol z výroby a batérie.
Teplota

Měřicí rozsah

-50 do +150 °C

Přesnost

±0,5 °C (±1 Digit)

Rozlišení

0,1 °C

Připojení sondy

3 x zapojení (NTC)

Měření tlaku

Měřicí rozsah

50 bar

Přesnost

±0,5 % Fs (±1 Digit)

Rozlišení

0,01 bar / 0,1 psi

Připojení sondy

3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF

Přetížení rel.(nízký tlak)

52 bar

Přetížení rel.(vysoký tlak)

52 bar

Nízký tlak rel.

50 bar

Výsoký tlak rel.

50 bar

Měření vakua

Měřicí rozsah

-1 do 0 bar

Přesnost

1 % Fs

Rozlišení

1 hPa / 1 mbar / 500 micron

Hlavní technická data

Váha

1200 g

Rozměry

288 x 135 x 75 mm

Provozní teplota

-20 do +50 °C

Třída ochrany

IP42

Barva produktu

šedá

Životnost baterie

approx. 40 h (w/o illumination)

Typ displeje

LCD

Tlakové média

CFC; HFC; N; H₂O; CO₂

Chladiva v přístroji

R12; R123; R1233zd; R1234yf; R134a; R22; R290; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422D; R424A; R427a; R434A; R437A; R438A; R448A; R449A; R450A; R452A; R455A; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂)

Aktualizace chladiv pomocí softwaru

EasyKool; R11; FX80; I12A; R114; R1150; R1234ze; R124; R125; R1270; R13; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R23; R236fa; R245fa; R32; R401C; R406A; R407B; R407D; R407F; R407H; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R422C; R426A; R442A; R444B; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R458A; R500; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22

Skladovací teplota

-20 do +60 °C

Sondy

72,00€
vč. DPH  86,40€
81,00€
vč. DPH  97,20€
83,00€
vč. DPH  99,60€
31,00€
vč. DPH  37,20€
158,00€
vč. DPH  189,60€
261,00€
vč. DPH  313,20€

Příslušenství

20,00€
vč. DPH  24,00€
24,00€
vč. DPH  28,80€
230,00€
vč. DPH  276,00€

Dokumentácia vykonaného merania

Ak používate testo 552 v spojení s digitálnym prístrojom pre servis chladenia testo 570, môžete hodnoty namerané prístrojom testo 552 uložiť, alebo pomocou programu EasyKool (opcia) zobraziť na notebooku.

Vákuovanie chladiacich systémov

Vďaka integrovanému uraniu vákua vykonáte rýchlo, flexibilne a vysoko presne vákuovanie chladiacich systémov.

Jednoduché a rýchle hľadanie chýb

Pri meraní na zložitých systémoch pomocou testo 570, si môžete pomocou notebooku a softvéru EasyKool online zobraziť merania graficky. Vďaka tomu dokážete rýchlo nájsť a odstrániť príčiny chýb.

Aktualizácia chladiva

Spoločnosť Testo nahráva do svojich prístrojov cez osemdesiat charakteristík rôznych chladív. V prípade prístroja Testo 570 si pomocou programu EasyKool môžete rýchlešie nahrať aj najnovšie chladivo.

Súčasné stanovenie prehriatia a podchladenia

Testo 570 automaticky vypočíta prehriatia a podchladenia zariadenia pomocou až troch súčasne pripojiteľných teplotných sond. Pomocou tretej sondy je možné merať teplotu okolia alebo odpadové teplo na výmenníku.

Skúška tesnosti chladiacich systémov

Hrubú skúšku tesnosti dokáže testo 570 vykonávať s teplotnou kompenzáciou hustoty. Pre tento účel sa tlak v systéme na začiatku porovná s tlakom na konci merania a zobrazí sa rozdiel.

Prospekty k produktom

Návody k obsluhe

Software

 • PC program Testo EasyKool - update/demo verze  (v4.0 Servicepack6, EXE, 93.571 KB) (1) Toto je demo verze, která bude na vašem PC funkční 30 dnů. Během této doby je možné program upgradovat na plnou verzi pomocí licenčního klíče. (2) Program pracuje pod operačním systémem Microsoft Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo SP2, Windows 7. (3) Tento program podporuje analyzátory testo 556, testo 560 a testo 570 (4) Pro vaši vlastní bezpečnost doporučujeme před spuštěním update zálohovat vaše data.

 • Chladiva testo 556/560 (generováno v únoru 2007)  (ZIP, 8.8 kB) Stažení chladiv pro chladicí systémy pro analyzátory testo 556, testo 560 a testo 570 POZOR: Chladiva R717 & R723 (R717.FLA R723.FLA) obsahují amoniak a je možné je měřit pouze pomocí nerezových analyzátorů chladicích systémů. Při měření chladiv dbejte na maximální tlakové rozsahy, zvláště u R-744 (CO2). Poznámka: Soubor ZIP bude automaticky rozbalen programem EasyKool. Soubor ZIP obsahuje následující chladiva (stav nov. 2015) R11, R12, R114, R1150, R123, R1234yf, R1234ze, R124, R125, R13B1, R1270, R134a, R14, R142B, R152a, R161, R170, R22, R227, R23, R236fa, R245fa, R290, R32, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, R411A, R412A, R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, R437A, R438A, R500, R502, R503, R507, R508A, R508B, R600, R600a, RIS89, FX80, I12A, R744 (CO2) Některá chladiva nelze na digitálních zařízeních zobrazit ve formě ASHRAE (Rxyz). Proto bylo použito značení Testo (Txy). Přehled, jaké označení Testo (Txy) je použito ve kterém digitálním zařízení: Chladivo R1270; T označení T1; Použití označení T v produktech testo 523, 550, 557 Chladivo R407D; T označení T2; Použití označení T v produktech testo 523 Chladivo R422D; T označení T3; Použití označení T v produktech testo 523 Chladivo I12A; T označení T4; Použití označení T v produktech testo 523, 550, 557 Chladivo R1150; T označení T5; Použití označení T v produktech testo 523, 550, 557 Chladivo RIS89; T označení T6; Použití označení T v produktech testo 523, 550, 557 Chladivo FX80; T označení T7; Použití označení T v produktech testo 523, 550, 557 Chladivo R1234yf; T označení T8; Použití označení T v produktech testo 523, 550, 557 Chladivo R13B1; T označení T9; Použití označení T v produktech testo 523, 550, 557 Chladivo R1234ze; T označení T10; Použití označení T v produktech testo 523, 550, 557 Chladivo R407F; T označení T11; Použití označení T v produktech testo 523, 550, 557

 • testo usb driver - pro více měřicích přístrojů  (v2.9.1, EXE, 1.925 KB) USB driver pro následující zařízení: * USB Interface testo 174 / 175 / 176 / 177 - T + H * testo 300 / 320 / 330 / 330i / 335 / 340 / 350 * testo 435 * testo 556 / 560 / 570 / 580 * testo 635 * testo 735 * testo 845