Hledání úniků pomocí detektoru úniku

Únik u potrubí může vést k vážným škodám. Proto by se měly provádět požadované zkoušky pouze pomocí vhodného vybavení, aby se zlepšila ochrana proti poruchám a splnili zákonné požadavky. Detektory úniku Testo jsou těmi správnými pomocníky, jde-li o odhalení úniku plynu v potrubních systémech.

V naší nabídce naleznete spolehlivé měřicí přístroje, které Vám usnadní Vaši každodenní práci. Naše tlakoměry a detektory úniku jsou testovány dle DVGW a automaticky určí objem plynového potrubí.
 

Toto jsou jen některé důležité testy, které lze pomocí detektoru úniku provádět: 

  • Zkouška těsnosti
  • Zátěžový test
  • Zkouška provozuschopnosti
     

Detektory úniku chladiv

Detektory úniku tlaku/plynu

Refrigerant leak detectors

Měření CO v okolním vzduchu

Detektor úniku pro měření tlaku a lokalizaci úniků

testo 324 - Pressure/gas leak detector

Detektor úniku umožňuje provést rychlé a přesné měření pro odhalení zdroje. Detektor úniku je za tímto účelem vybaven integrovaným čerpadlem. Přístroj velmi rychle detekuje plyny, nacházející se ve vzduchu, např. metan či propan, a lokalizuje místo úniku. Velikost koncentrace plynu je zobrazena na displeji přístroje ve zjednodušené dílkové formě. Při překročení stanovených hraničních hodnot spustí přístroj alarm.

Přístroj pro měření absolutního tlaku je zvláště praktický v kapesním provedení. Stejně jako ostatní, spolehlivé detektory úniku i tento měří s přesností ±3 HPA. Kromě toho umožňuje provedení zkoušky těsnosti v kombinaci s měřením průtoku. Je-li to nutné, lze uživatelsky nastavit hodnotu nadmořské výšky pro manuální vyrovnání barometrického tlaku. To znamená, že přístroj je rovněž schopen provádět barometrické měření výšky.
 


Úniky u plynového porubí lze snadno odhalit pomocí detektoru úniku plynů. Toto je zvláště užitečné při hledání jemných prasklinek nebo starého těsnění.

Pomocí detektoru úniku budete schopni nejen odhalit místo úniku, ale také rychlost, s jakou plyn uniká.
 

Leakage measuring instrument

Oblasti použití a příslušenství

Leak detectors

Inovační tlakoměry a detektory úniku od Testo dělají provádění testování na plynovém a vodovodním potrubí značně jednodušší. Detektor úniku chladiva je speciální model pro oblast chlazení. Tento přístroj rychle zaznamenává všechna běžná chladiva a odhalí i ty nejmenší úniky. Detektor úniku s integrovanou pumpou pracuje ve spojení s vhodnou tlakovou sondou.

Detektor úniku a související měřicí přístroje

Vacuum gauge

Výhody detektorů úniku od Testo lze rozpoznat hlavně v jejich shodě s platnými normami. Tímto je provádění požadovaných testů na plynovém či jiném potrubí velmi snadné. Přístroje vykonávají automatickou zkoušku těsnosti a šetří tak spoustu cenného času a námahy.

Vakuometry rovněž dosahují skvělých výsledků, zvláště v přesnosti. Např. pro testování chladicího systému či tepelného čerpadla je možné využít digitální vakuometr testo 552. Přístroj měří tlak a automaticky vypočítává vypařovací teplotu. Snadnou obsluhu vyznačuje zvláště připojení jedinou hadicí a velký, přehledný displej. Kromě toho je možné ukládat výsledky měření do předem vytvořených složek a držet si tak přehledně organizovanou dokumentaci.

Vysoká přesnost detektoru úniku Vám napomáhá provést spolehlivou detekci úniku a jeho velikost. Přístroj je vybaven následujícími senzory:

  • Senzor pro měření průtoku
  • Senzor absolutního tlaku
  • Dva senzory pro měření diferenčního tlaku