Klešťový multimetr – pro měření proudu i napětí

Pomocí klešťového multimetru lze měřit jak proud, tak i napětí. Princip spočívá v nepřímém měření magnetického pole v okolí vodiče elektrického proudu. Jelikož je měření bezkontaktní, není tedy nutné měřený vodič odpojovat.

Výhody klešťového multimetru testo 770

 • Unikátní klešťový mechanismus pro snadné uchopení jednotlivých vodičů
 • Dodatečné funkce pro měření startovacího proudu, měření výkonu a měření v miliampérech
 • Aplikace pro chytré telefony / tablety testo Smart App

Porovnání variant klešťového multimetru testo 770

 • Klešťový multimetr 770-1
  • Klešťový multimetr 770-1
 • testo 770-1, klešťový multimetr s funkcí pro měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS), vč. baterií a 1 sady měřicích kabelů
 • Obj. č. 0590 7701
 • Měřicí rozsah napětí: 1 mV … 600 V
 • Měřicí rozsah proudu: 0,1 … 400 A
 • Měřicí rozsah el. odporu: 0,1 Ω … 40 MΩ
 • Měřicí rozsah frekvence: 0,001 Hz … 10 kHz
 • Měřicí rozsah kapacity: 0,001 … 100 μF
 • Měřicí rozsah teploty: -20 … 500 °C
 • Přepěťová kategorie: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
 • Klešťový multimetr 770-2
  • Klešťový multimetr 770-2
 • testo 770-2, klešťový multimetr s funkcí pro měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS), vč. baterií, 1 sady měřicích kabelů a adaptéru pro TE typu K
 • Obj. č. 0590 7702
 • Měřicí rozsah napětí: 1 mV … 600 V
 • Měřicí rozsah proudu: 0,1 … 400 A
 • Měřicí rozsah el. odporu: 0,1 Ω … 40 MΩ
 • Měřicí rozsah frekvence: 0,001 Hz … 10 kHz
 • Měřicí rozsah kapacity: 0,001 … 100 μF
 • Měřicí rozsah teploty: -20 … 500 °C
 • Přepěťová kategorie: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
 • Klešťový multimetr 770-3
  • Klešťový multimetr 770-3
 • testo 770-3, klešťový multimetr s funkcí pro měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS), vč. baterií a 1 sady měřicích kabelů
 • Obj. č. 0590 7703
 • Měřicí rozsah napětí: 1 mV … 600 V
 • Měřicí rozsah proudu: 0,1 … 600 A
 • Měřicí rozsah el. odporu: 0,1 Ω … 60 MΩ
 • Měřicí rozsah frekvence: 0,001 Hz … 10 kHz
 • Měřicí rozsah kapacity: 0,001 … 60000 μF
 • Měřicí rozsah teploty: -20 … 500 °C
 • Přepěťová kategorie: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V

Aplikace:

Přesné klešťové multimetry pro různé aplikace

Unikátní klešťový mechanismus umožňuje cílené uchopení jednoho vodiče. Tato metoda umožňuje měření proudu, i když není možné vypnutí systému. Pomocí klešťového multimetru lze měřit několik veličin najednou.

Při používání klešťového multimetru musíte mít na mysli, že:

 • Měřit lze pouze jeden vodič naráz, tzn. uchopit musíte pouze měřený vodič.
 • Uchopíte-li vodič, který odvádí ze smyčky proud a zároveň vodič, který proud do smyčky přivádí, v tomto momentě pak měříte pouze unikající proudy.
Clamp meter and multimeter
Leakage current probes

Klešťový multimetr - pro ještě větší přesnost

Sonda pro měření unikajícího proudu je velice důležité zařízení umožňující provedení velice přesných měření v elektronice. Na rozdíl od klasického klešťového multimetru je tato sonda velice citlivá, díky tomu lze měřit extrémně malé proudy.

Kvalitní, přesné sondy pro měření unikajícího proudu disponují dodatečnými funkcemi, jako jsou např. měření startovacího proudu nebo měření v rozsahu μA. To zpravidla zahrnuje digitální klešťový multimetr, který můžete mimo jiné použít v těchto oblastech:

 • Měření vodivosti a el. odporu
 • Měření napětí,
 • Měření proudu (TRMS)

Velmi přesné klešťové multimetry od Testo – pro větší bezpečnost

Moderní měřicí přístroje elektrických veličin od společnosti Testo se vyznačují klešťovým mechanismem, který nabízí snadnou obsluhu. Mechanismus byl navržen tak, aby bylo možné spolehlivě uchopit jednotlivé vodiče. Tímto je zajištěno spolehlivé, bezkontaktní měření proudu, příp. dalších el. veličin. I v případě husté změti kabelů o velmi malých průměrech si můžete být jisti, že bude měření klešťovým multimetrem zcela přesné. Přístroj je vybaven dvouřádkovým displejem a funkcí pro automatické rozeznání AC/DC proudu. 


Klešťový multimetr testo se vyrábí ve 3 variantách:

 • testo 770-1 s unikátním klešťovým mechanismem pro snadnou obsluhu,
 • testo 770-2 s adaptérem pro měření teploty a měřicím rozsahem v řádu μA,
 •  testo 770-3 s vylepšenou funkcí pro měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS) a Bluetooth připojení.
High-precision clamp meters testo 770

Měření statických magnetických polí

Aby bylo možné měřit stejnosměrný proud, provádí multimetr měření el. odporu, které je závislé na magnetickém poli. Toto umožní měření statického magnetického pole, což je důležité, jelikož u stejnosměrného proudu se pochopitelně nevyskytuje žádné střídavé magnetické pole.

Požadované magnetické rezistence jsou vybaveny v mezeře ústrojí. Jejich velice slabý signál je nutné elektronicky zesílit, přístroje jsou tedy vybaveny odpovídajícími kapacitními zařízeními a jsou napájení pomocí síťového zdroje nebo baterií. Klešťové multimetry pro měření stejnosměrného proudu jsou rovněž vhodné pro měření střídavého proudu a také pro měření DC/AC napětí.
Další měřené veličiny jsou:

 • el. odpor (jednotka ohm),
 • kapacita (jednotka farad),
 • frekvence (jednotka hertz).
Clamp meter for direct current measurement

Pomocník v každé situaci

DC klešťový multimetr – přístroj pro měření stejnosměrného proudu – je vhodný pro údržbu a inspekci elektrických systémů a malých zařízení. Avšak využitím sondy proudu jako je tato umožňuje nejen měření DC proudu, ale také kapacity a el. odporu. Je rovněž možné provést zkoušku vodivosti. Při měření v těžko přístupných místech Vám pro snadné vyčtení přijde vhod funkce Hold – podržení naměřených hodnot na displeji.

Unikátní klešťový mechanismus umožňuje snadnou obsluhu i za obtížných situací, jako např. jsou-li elektrické vodiče umístěny příliš blízko sebe v rozvaděči, měření je tedy spolehlivé a bezpečné. Dodatečná funkce pro měření unikajícího proudu umožňuje přístroji měřit dodatečné elektrické veličiny, a tím napomáhá k ochraně celého systému. Měřené hodnoty lze pohodlně odečíst na velkém displeji a ihned si udělat obrázek o tom, je-li třeba provést nápravná opatření v izolaci či údržbu systému.


Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt