Přesné měření napětí se zkoušečkou napětí a proudu

Přístroj měří jak DC tak AC napětí. Jakožto multimetr je přístroj schopen měřit i další el. veličiny. Přístroj je možné používat pro měření prakticky v jakékoliv oblasti napětí, díky funkci automatického přepnutí měřicího rozsahu.

Výhody zkoušečky napětí a proudu testo 755

 • Spolehlivé zobrazení napětí, i s vybitými bateriemi
 • Měří okamžitě; automatické zapnutí přístroje při detekovaném napětí a automatické nastavení měřicího rozsahu
 • Uživatelsky vyměnitelné měřicí hroty

Porovnání variant zkoušečky napětí a proudu testo 755

 • Zkoušečka napětí a proudu testo 755-1
  • Zkoušečka napětí a proudu testo 755-1
 • testo 755-1, zkoušečka napětí a proudu, vč. baterií a měřicích hrotů
 • Obj. č. 0590 7551
 • Měřicí rozsah napětí:  6 … 600 V
 • Měřicí rozsah proudu:  0,1 … 200 A
 • Měřicí rozsah el. odporu:  1 Ω … 100 kΩ
 • Test vodivosti:  <50 Ω
 • Zkouška sledu fází:  -
 • Indikace napětí dotykem jedné sondy: -
 • Přepěťová kategorie:  CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
 • Zkoušečka napětí a proudu testo 755-2
  • Zkoušečka napětí a proudu testo 755-2
 • testo 755-2, zkoušečka napětí a proudu, vč. baterií a měřicích hrotů
 • Obj. č. 0590 7552
 • Měřicí rozsah napětí: 6 … 1000 V
 • Měřicí rozsah proudu: 0,1 … 200 A
 • Měřicí rozsah el. odporu: 1 Ω … 100 kΩ
 • Test vodivosti: <50 Ω
 • Zkouška sledu fází: 100 … 690 V
 • Indikace napětí dotykem jedné sondy: 100 … 690 V
 • Přepěťová kategorie: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V

Aplikace:


Zkoušečka napětí a proudu pro důležitá měření

Zkoušečka disponuje vyměnitelnými měřicími hroty pro snadnou obsluhu. Není tedy nutné při jejich poškození vyměňovat celý přístroj. Integrované osvětlení měřeného místa umožňuje provádět měření za nepříznivých světelných podmínek. Zkoušečka umožňuje provádět následující měření:

 • Kontrola elektrických systémů z hlediska (ne)přítomnosti specifické úrovně napětí,
 • Měření průtoku proudu,
 • Určení proudové spotřeby systému,
 • Provedení testu vodivosti.
Current tester

Bezpečné měření napětí – spolu s vhodným měřicím přístrojem

Napětí lze měřit mnoha přístroji. Profesionální zkoušečka napětí by Vám však kromě informace o výskytu napětí měla být schopná poskytnout i informaci o velikosti el. odporu v místě měření a další el. veličiny. Typickým úkolem zkoušečky napětí je detekce napětí v místě měření, aby se zajistila bezpečnost práce v místě měření a nedošlo k úrazu el. proudem.


Zkoušečky napětí jsou dostupné pro měření jak nízkých, tak vysokých napětí. Měření nízkého napětí je možné až do 1 kV. Vysoká napětí jsou převážně měřena v oblasti průmyslu.


Při výběru zkoušečky napětí nabízíme tři varianty:

 • Bezkontaktní indikátor napětí, který je podobný svým provedením šroubováku,
 • Zkoušečku napětí a proudu, vybavenou dvěma měřicími hroty,
 • Klešťový multimetr, pro bezkontaktní měření.

Výběrem zkoušečky napětí a proudu získáte měřicí přístroj, který poskytuje zvláště přesné výsledky měření. Obě měřicí elektrody jsou totiž pevně spojeny s měřicím přístrojem. Zkoušečka je vybavena přehledným displejem a ergonomické provedení umožňuje snadnou a bezpečnou obsluhu. Pro vlastní a uživatelskou ochranu je přístroj vybaven sérií rezistorů. Pro provedení měření se dotkněte dvou různých kabelů (potenciálů) a hodnotu napětí odečtěte na displeji.

Voltage tester, phase tester and clamp meter

Zkoušečky napětí a proudu od Testo – pro bezpečné měření

Zkoušečky napětí a proudu od Testo se vyznačují spolehlivým měřením a zobrazením úrovně napětí na displeji, i když jsou baterie vybité.  Přístroj disponuje automatickým zapnutím při detekci napětí a také automatickým nastavením měřicího rozsahu a je vybaven odpovídajícími bezpečnostními značkami.

V případě poškození měřicích hrotů je stačí jednoduše vyměnit a pokračovat v měření. Zkoušečka je schopná rozeznat střídavé či stejnosměrné napětí, takže není třeba provádět manuální nastavení.

Zkoušečka napětí se vyrábí ve dvou variantách:

 • testo 755-1 zkoušečka napětí a proudu, vč. baterií, měřicích hrotů a krytek pro měřicí hroty,
 • 755-2 zkoušečka napětí a proudu s rozsahem až do 1000 V.
Current testers from Testo

Zkoušečka napětí a proudu pro přesná měření

V porovnání s jinými přístroji pro měření napětí je předností zkoušečky napětí a proudu především svou multifunkčností a přesnými výsledky měření. Od roku 2011 musejí přístroje měřící napětí a proud spadat do přepěťové kategorie CAT III nebo vyšší. Tento požadavek zkoušečka napětí a proudu splňuje a je tak chráněna před přepětím, a tím je odolná vůči zkratu.

Zkoušečky napětí a proudu od Testo jsou bezpečné a jejich obsluha je velice snadná, díky praktickému provedení a váze pouhých 306 g. Jsou vhodné pro provozní teploty v rozsahu -10 … 50 °C a mají třídu krytí IP64.

Technická data pro testo 755-1 a 755-2:

 • Měřicí rozsah napětí: 6…600 V / 6…1000 V (775-1 / 775-2)
 • Rozlišení: 0,1 V
 • Přesnost: ±1,5 % z naměřené hodnoty + 3 digity
Eectrical tester Testo

Měření proudu: na co je nutné pamatovat

Zkoušečka napětí a proudu od Testo detektuje nebezpečné úrovně napětí spolehlivě a rychle. Jednoduchý a přímočarý design přístroje prakticky znemožňuje špatné provedení měření. Přístroj uživatele nijak neohrožuje a je navržen tak, aby byl uživatel během měření vystaven absolutně minimálnímu nebezpečí. Nevyskytuje se žádné riziko úrazu elektrickým proudem. Zkoušečka spadá do přepěťové kategorie CAT IV (600 V), respektive CAT III (1000 V), bezpečí uživatele je tedy zaručeno.

Přístroj vždy obsluhujte oběma rukama, abyste se vyhnuli náhodnému zavadění o měřicí elektrody, které jsou pod napětím. Přístroj splňuje bezpečnostní požadavky TÜV, CSA a CE, což znázorňují odpovídající symboly na přístroji.

Před provedením vlastního měření (neznámého) napětí je dobré provést zkušební test. Ten provedete změřením známé úrovně napětí a ověření, že přístroj ukazuje odpovídající hodnotu. Při tomto Vám napomáhají tyto charakteristiky přístroje:

 • Osvětlení měřeného místa (pomocí LED)
 • Velký digitální displej

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt