Váš analyzátor spalin pro průmyslová zařízení

Při analýze spalin u průmyslových zařízení často panují extrémní podmínky, jako vysoké teploty, vysoká vlhkost nebo vysoký obsah prachu ve spalinách.
Měření emisí probíhají v surovinově a energeticky intenzivních procesech, při nichž je produkováno spousta emisí jako třeba kysličník uhelnatý (CO), kysličník uhličitý (CO₂), oxidy dusíku (NOX) nebo oxid siřičitý (SO₂). S velkým počtem odběrových sond, senzorů a speciálních možností, jako je automatické ředění nebo Peltierova úpravna plynu, byly analyzátory spalin od firmy Testo specielně vyvinuty pro extrémní požadavky.

Analyzátor spalin od firmy Testo Vám nabízí

Mnoho měřených veličin:

 • O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2, H2S
 • Široký výběr sond
 • Rychlí přístup k senzorům a opotřebovávaným dílům
 • Management měřených dat pomocí softwaru

Přehled všech analyzátorů spalin Testo pro měření emisí v oblasti průmyslu

Ruční měřicí přístroje pro přenosné, průmyslové měření emisí

 • testo 340
  • testo 340
 • Praktický a kompaktní přístroj pro měření emisí se 4 senzory pro různá měření emisí
 • 4 senzory
 • O2 (standardní senzor)
 • CO, COlow, NO, NOlow, 
NO2 , SO2(volitelné senzory)
 • Určení CO2 (výpočet z O2, 
standard)
 • Standard:
  Ředění jednoho senzoru faktorem 5
  Ředění všech senzorů faktorem 2

Profesionální, různorodý systém měření pro přenosné, průmyslové měření emisí

 • testo 350
  • testo 350
 • Díky 6 senzorům a větší flexibilitě umožňuje systém kontrolní jednotky a analyzačního boxu optimální řešení pro měření v oblasti průmyslu.
 • 6 senzorů
 • O2 (standardní senzor)
 • CO, COlow, NO, NOlow., NO2, SO2, H2S, CxHy (volitelné senzory)
 • Měření CO2 
(volitelně: při vybavení 
infračerveným senzorem CO2)
 • Možnost:
  Ředění jednoho 
senzoru volitelně faktorem: 2, 5, 10, 20, 40
  Ředění všech senzorů faktorem 5

Výhody

 • Možnost Peltierovy úpravny plynu
 • Možnost ventilu čistého vzduchu pro dlouhodobě měření
 • Barevný displej
 • Možnost měření SO2 low 
vyhřívaný / nevyhřívaný
 • Možnost senzoru H2S Možnost senzoru CxHy
 • Možnost propojení více analyzačních boxů přes sběrnici

 

Přehled všech oblastí použitítesto 330i: Chytrá analýza spalin s aplikací App

Testo exhaust gas analyzer

Měření spalin s přístrojem testo 330i

Analyzátor spalin testo 330i je inovací osvědčeného analyzátoru spalin testo 330-2 LL a vykazuje stejnou přesnost a spolehlivost, jako tento trhák firmy Testo. Nejdůležitější rozdíl: testo 330i se ovládá kompletně přes aplikaci testo 330i App a chytrý telefon/tablet. To Vám přináší netušenou volnost a flexibilitu při práci:

 • Obsluha analyzátoru spalin testo 330i a zobrazení měřených hodnot kompletně přes App
 • Velmi robustní díky zcela uzavřenému plastovému pouzdru
 • Dokumentace naměřených hodnot kompletně bezpapírově v App – včetně rychlého odeslání protokolů e-mailem

Analyzátor spalin testo 330i: všechny informace

Analýza spalin s Testo: profesionální a spolehlivá.

Spaliny obsahují m.j. CO2, CO, oxidy nebo prachové částice. Ty zatěžují životní prostředí, negativně ovlivňují klima a skrývají pro člověka četná zdravotní nebezpečí. Analýza spalin s profesionálními analyzátory spalin od firmy Testo pomáhá vytvářet spalovací procesy efektivnějšími, optimalizovat tepelné procesy a především redukovat emise.

 • Ochrana atmosféry co možná nejmenším zatěžováním škodlivinami
 • Co možná nejefektivnější využití energie
 • Dodržování předepsaných množství škodlivin na objem spalin a energetickou ztrátu
Testo fine particle measuring instrument

Detailní pozorování měření prachových částic

Ať už jste kominík nebo topenář, při měření jemného prachu nepotřebujete díky přístrojům žádné další návody. S přístrojem můžete získat velmi přesná a spolehlivá data. Přístroje od firmy Testo jsou koncipovány tak, aby je bylo možné použít v případě všech tříd paliv. Přitom se určují tři třídy paliv A, B a C. Kromě toho existují stupně hraničních hodnot, které se musí dodržovat a dají se zobrazovat analyzátorem spalin. Stupně 1 a 2 se také rozeznají pomocí přístrojů.

 • Jestliže zjistíte, že je zatížení prachem příliš vysoké, můžete – v závislosti na přístroji – použít přístroj pro vyhledávání netěsností. Přístroj pro vyhledávání netěsností v detailu:
 • Rychlá kontrola zařízení
 • Zjištění úniků během krátké doby
 • Spolehlivé údaje k unikajícím hodnotám prachových částic

Testo smoke count measuring instrument

Přístroj pro měření sazového čísla – práce s přístrojem pro měření stupně zčernání

Jedním z přístrojů pro měření sazového čísla je také přístroj pro měření stupně zčernání. Praktický přístroje je schopen měřit sazové číslo a koncentraci sazí. Přitom je možné, abyste měli přístroj s sebou a použili jej tak na různých místech. Tento specielní přístroj pro měření jemného prachu umí provádět přímé vyhodnocení.

To je zvláště důležité, abyste měli data po ruce na místě měření a mohli zareagovat. Je to důležité právě s ohledem na kontrolu dieselových motorů. Má se tak zabránit, aby nedocházelo k emisím. Lze také upravit vstřikování u dieselového motoru, aby se redukovala produkce sazí.

Přístroje z nabídky firmy Testo jsou navíc vhodné pro průmysl. Z toho důvodu je jedno, zda se dieselové motory, které byste chtěli testovat, nacházejí u automobilů, průmyslových zařízení nebo lodí. Měřicí zařízení již nemusí instalovat na místě měření. To je rozhodující úspora nákladů.


Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt