testo 175 T1 - datalogger teploty

Obj.č.  0572 1751

  • Optimální pro dlouhodobé měření teploty: kapacita paměti pro 1 milion naměřených hodnot, životnost baterií až 3 roky

  • Včetně nástěnného držáku

  • Ve shodě s HACCP, certifikát dle EN 12830, krytí IP65

  • Vyhodnocení dat: na výběr tři varianty softwaru, software Basic zdarma ke stažení

Sledujte teplotu skladování spolehlivě i po delší dobu. Záznamník certifikovaný pro oblast potravinářství měří a dokumentuje teplotu kontinuálně.

Kč 3,280.00
Kč 3,968.80 vč. DPH

Popis produktu

Datalogger testo 175 T1 s integrovaným teplotním senzorem je optimálně vhodný pro sledování a dokumentaci teploty v chladicích, mrazicích a skladovacích prostorech.

Nejmodernější měřicí technika, vysoké zabezpečení dat

Na displeji jsou vidět aktuální měřené hodnoty, nastavené hraniční hodnoty, překročení hraničních hodnot, hodnoty min./max. a zbývající kapacita baterie. Máte tak kdykoliv přehled, aniž byste museli záznamník vyčítat na počítači. Velká kapacita paměti pro až 1 milion naměřených hodnot a kapacita provozu baterií až 3 roky umožňují i při kratším intervalu měření méně časté vyčítání dataloggeru. Standardní baterie (AAA) si může uživatel kdykoliv sám vyměnit.

Programování a vyhodnocení dataloggeru teploty

Pro naprogramování, vyčtení Vašeho záznamníku a také pro vyhodnocení naměřených dat na počítači se můžete rozhodnout pro některou ze tří verzí softwaru:
  • Software ComSoft Basic – zdarma ke stažení – pro rychlé naprogramování dataloggeru a jednoduchou analýzu dat
  • Software ComSoft Professional – volitelně na objednání – nabízí různé možnosti detailního vyhodnocení teploty
  • Software ComSoft CFR 21 Part 11 – volitelně na objednání – optimální pro speciální požadavky dle CFR 21 Part 11 ve farmacii

Schválen a certifikován pro použití v oblasti potravinářství

  • Schválen zkušebnou ATP u TÜV Süd podle EN 12830
  • Ve shodě s HACCP a s certifikátem  HACCP International
  • Třída krytí IP 65: datalogger teploty tak může i během čištění skladovacích hal nebo vnitřních nákladních prostor vozidel zůstat na místě měření

 

Rozsah dodávky

Datalogger testo 175 T1 s interním senzorem teploty (NTC), vč. nástěnného držáku, zámku, baterií a výstupního protokolu z výroby.

Upozornění: k naprogramování dataloggeru potřebujete USB kabel, který není součástí dodávky, v případě potřeby jej však lze dodatečně objednat. Přenos naměřených dat do počítače může probíhat buď přes USB kabel, nebo přes SD kartu (volitelně na objednání).
NTC

Měřicí rozsah

-35 do +55 °C

Přesnost

±0.5 °C (-35 do +55 °C)

Rozlišení

0.1 °C

Hlavní technická data

Rozměry

89 x 53 x 27 mm

Provozní teplota

-35 do +55 °C

Třída ochrany

IP65

Kanály

1 interní

Product colour

white

Konkrétní technické údaje přístroje

Pouzdro

ABS + PC

Normy

EN 12830

Rychlost měření

10 s - 24 h

Typ baterie

3 x AIMn typ AAA nebo Energizer

Životnost baterie

3 roky (interval měření 15 min., +25 °C)

Pamět

1,000,000 měření hodnot

Skladovací teplota

-35 do +55 °C

Váha

156 g

Certifikáty

ISO - kalibrace teploty.

Obj.č.: 0520 0153

Kč 3,590.00
Kč 4,343.90 vč. DPH

Příslušenství

Kč 500.00
Kč 605.00 vč. DPH
Baterie pro testo 175 a 160.

Obj.č.: 0515 0009

Kč 15.00
Kč 18.15 vč. DPH
Držák na stěnu

Obj.č.: 0554 1702

Kč 500.00
Kč 605.00 vč. DPH
ComSoft Professional 4

Obj.č.: 0554 1704

Kč 8,520.00
Kč 10,309.20 vč. DPH
ComSoft CFR 21 Part 11

Obj.č.: 0554 1705

Kč 38,400.00
Kč 46,464.00 vč. DPH

Monitorování a dokumentace teploty v chladírnách

Mnoho potraviny nebo léků musí být skladováno v chladném prostředí v určitém teplotním rozsahu. Může jít o jednotlivé chlazené skladovací prostory, ale také o specializované chladírenské sklady nebo chladírenské haly s regály. Ve všech těchto chladicích zařízení, musí být stále dokumentována teplota, neboť jak v potravinářství, tak ve farmaceutickém průmyslu platí přísná pravidla pro řízení jakosti.

Obvykle jsou záznamníky umístěny a připevněny v tzv. kritických kontrolních bodech (CCP), aby dokázaly identifikovat případné výkyvy teploty a iniciovat příslušná protiopatření. Kritickými body jsou např. dveře nebo přechody mezi různými teplotními zónami uvnitř skladu.

Monitorování teploty v mrazácích na potraviny

Existuje celá řada zařízení, ve kterých mohou být uloženy (hluboko) zmrazené potraviny. Od jednotlivých mrazicích prostor v případě malých producentů potravin (např. řeznictví), restaurací a supermarketů po celé mrazicí místnosti v potravinářském průmyslu až po specializované chladírenské / mrazírenské sklady s vysokými regály. Ve všech těchto zařízeních, musí být stále dokumentována teplota. Pro takováto měření mohou být v Evropě použita pouze zařízení pro záznam teploty, která jsou schválena v souladu s ČSN EN 12830.

Záznamníky se obvykle používají k měření teploty vzduchu v těchto skladovacích zařízeních. Přístroj je umístěn v mrazáku - pokud možno v kritických bodech, jako jsou dveře nebo chladicí jednotky - a v určeném kroku (obvykle 15 minut) ukládá údaje o teplotě.

Pomocí speciálního softwaru, je možné zaznamenaná data analyzovat a archivovat.

Monitorování a dokumentace skladovací teploty

Dodržení správné skladovací teploty je důležitým předpokladem pro kontrolu kvality zboží, např. potravinářských a farmaceutických výrobků.

K tomuto účelu se ve většině případů používají záznamníky. Ty dokáží automaticky kontrolovat a dokumentovat průběh teploty okolí a tím významně přispívají k prokazatelnému zachování kvality výrobků.

Díky přímému zobrazení překročení hraničních hodnot je možné na změny teploty rychle zareagovat. Pomocí konfiguračního a vyčítacího softwaru je rovněž možné provést vlastní nastavení měření a zaznamenané údaje analyzovat a archivovat.

Monitorování a dokumentace teploty při přepravě

Pro všechny výrobky, které jsou citlivé na kolísání teploty, nebo musí být skladovány v definovaném teplotním rozsahu, hraje významnou roli kompletní záznam naměřených hodnot a jejich dokumentace.

Nesprávné teplotní podmínky při přepravě mohou vést k velkým ztrátám na kvalitě i k úplné ztrátě hodnoty výrobků.

Použitím záznamníků je možné zaznamenávat dodržování předepsané teploty při přepravě a naměřené hodnoty následně pomocí speciálního softwaru vyčíst, analyzovat a archivovat.