testo 175 T2 - datalogger teploty

Obj.č.  0572 1752

  • Ideální pro dlouhodobé měření: možnost uložení 1 milionu naměřených hodnot, provozní kapacita baterií až 3 roky

  • Včetně nástěnného držáku

  • Ve shodě s HACCP, certifikát EN 12830, krytí IP65

  • Vyhodnocení dat: v nabídce tři různé verze softwaru, software Basic zdarma

Datalogger teploty testo 175 T2 je vhodný tehdy, když byste rádi jedním přístrojem sledovali teplotu vzduchu a zároveň na druhém kanálu zaznamenávali další teplotu (např. teplotu jádra). Zvláště při skladování potravin se nabízí provádět paralelně kontrolu teploty okolních podmínek a zboží samotného.

Kč 4,110.00
Kč 4,973.10 vč. DPH

Popis produktu

Datalogger teploty testo 175 T2 je vybaven interním senzorem a konektorem pro externí teplotní sondu. Ideálně jej můžete použít, když chcete měřit nejen teplotu vzduchu v prostoru, ale také provádět další kontrolu teploty (např. namátkovou kontrolu teploty jádra).

Je praktický mimo jiné při skladování a zpracování potravin: měříte okolní podmínky Vašeho zboží ve skladovacích prostorách nebo chladírnách a současně kontrolujete, jak vysoká je teplota zboží samotného – např. pomocí vpichovací sondy (volitelně). Rovněž tak je možná kontrola teploty v meziprostorech balení. Výsledky měření z obou kanálů se bezpečně ukládají ve Vašem záznamníku teploty.

Nejmodernější měřicí technika, vysoké zabezpečení dat

Teplotní sonda, která je pevně vestavěna v dataloggeru, jedná se o sondu NTC, měří s vysokou přesností (±0.5 °C). Měřicí rozsah interní teplotní sondy sahá od -35 °C do 55 °C. Datalogger teploty se tak dá velmi dobře použít i v chladírnách nebo mrazicích halách.

Přesnost a měřicí rozsah volitelné připojitelné sondy NTC závisí na zvoleném modelu sondy. S vhodnou teplotní sondou jsou např. možná i měření ve vyšších teplotních rozsazích (do 120 °C).

Na přehledném displeji záznamníku teploty se dají odečítat aktuální měřené hodnoty, hodnoty min./max., nastavené hraniční hodnoty, překročení hraničních hodnot a zbývající kapacita baterií. Nejdůležitější data můžete kdykoliv kontrolovat, aniž byste museli datalogger teploty vyčítat na počítači. Ani při kratším intervalu měření není nutné častější vyčítání záznamníku. Je to díky velké kapacitě paměti, která pojme až 1 milion naměřených hodnot a také díky provozní kapacitě baterií dosahující až 3 let. Standardní baterie (AAA) si může uživatel kdykoliv sám vyměnit.

Při použití dataloggeru teploty testo 175 T2 se můžete spolehnout na vysoké zabezpečení dat. Dokonce ani při vybité baterii nebo její výměně se uložená naměřená data neztratí.

Programování a vyhodnocení dataloggeru teploty

Pro naprogramování a vyčtení Vašeho záznamníku teploty a pro vyhodnocení naměřených dat na počítači potřebujete software. Nabízíme Vám tři různé varianty softwaru:
  • Software ComSoft Basic – zdarma ke stažení – pro rychlé naprogramování dataloggeru a jednoduchou analýzu dat
  • Software ComSoft Professional – volitelně na objednání – nabízí různé možnosti detailního vyhodnocení výsledků měření
  • Software ComSoft CFR 21 Part 11 – volitelně na objednání – optimální pro speciální požadavky dle CFR 21 Part 11 ve farmacii

Schváleno a certifikováno pro použití v potravinářství

  • Schváleno podle EN 12830 (schváleno ATP u TÜV Süd)
  • Ve shodě s HACCP díky certifikátu HACCP International
  • Ochrana proti stříkající a proudící vodě dle třídy krytí IP65: datalogger teploty může zůstat na místě měření i během prováděného úklidu ve skladovacích halách, chladírnách atd.

 

Rozsah dodávky

Datalogger teploty testo 175 T2 s interním teplotním senzorem (NTC) a konektorem pro externí sondu (pro externí sondu typu NTC – externí sonda není součástí balení), vč. nástěnného držáku, zámku, baterií a výstupního protokolu z výroby.

Upozornění: Pro naprogramování dataloggeru je zapotřebí kabel USB, který není součástí dodávky. Lze jej však dodatečně objednat. Přenos naměřených dat do počítače můžete provést buď pomocí kabelu USB, nebo pomocí SD karty (na objednání).
NTC

Měřicí rozsah

-35 do +55 °C interní

-40 do +120 °C Externí

Přesnost

interní: ±0.5 °C (-35 do +55 °C)

Externí: ±0.3 °C (-40 do +120 °C)

Rozlišení

0.1 °C

Hlavní technická data

Rozměry

89 x 53 x 27 mm

Provozní teplota

-35 do +55 °C

Třída ochrany

IP65

Kanály

1 interní; 1 externí

Product colour

white

Pouzdro

ABS + PC

Normy

EN 12830

Rychlost měření

10 s - 24 h

Typ baterie

3 x AIMn typ AAA nebo Energizer

Životnost baterie

3 roky (interval měření 15 min., +25 °C)

Pamět

1,000,000 měření hodnot

Skladovací teplota

-35 do +55 °C

Váha

160 g

Ponorné / vpichovací sondy

Kč 1,740.00
Kč 2,105.40 vč. DPH

Povrchové sondy

Kč 2,020.00
Kč 2,444.20 vč. DPH
Kč 2,070.00
Kč 2,504.70 vč. DPH

Sondy okolního vzduchu

Teplotní sondy NTC

Kč 1,800.00
Kč 2,178.00 vč. DPH
Kč 1,380.00
Kč 1,669.80 vč. DPH
Kč 1,000.00
Kč 1,210.00 vč. DPH
Kč 860.00
Kč 1,040.60 vč. DPH
Kč 1,660.00
Kč 2,008.60 vč. DPH

Certifikáty

ISO - kalibrace teploty.

Obj.č.: 0520 0153

Kč 3,590.00
Kč 4,343.90 vč. DPH

Příslušenství

Kč 500.00
Kč 605.00 vč. DPH
Baterie pro testo 175 a 160.

Obj.č.: 0515 0009

Kč 15.00
Kč 18.15 vč. DPH
Držák na stěnu

Obj.č.: 0554 1702

Kč 500.00
Kč 605.00 vč. DPH
ComSoft Professional 4

Obj.č.: 0554 1704

Kč 8,520.00
Kč 10,309.20 vč. DPH
ComSoft CFR 21 Part 11

Obj.č.: 0554 1705

Kč 38,400.00
Kč 46,464.00 vč. DPH

Monitorování a dokumentace teploty v chladírnách

Mnoho potraviny nebo léků musí být skladováno v chladném prostředí v určitém teplotním rozsahu. Může jít o jednotlivé chlazené skladovací prostory, ale také o specializované chladírenské sklady nebo chladírenské haly s regály. Ve všech těchto chladicích zařízení, musí být stále dokumentována teplota, neboť jak v potravinářství, tak ve farmaceutickém průmyslu platí přísná pravidla pro řízení jakosti.

Obvykle jsou záznamníky umístěny a připevněny v tzv. kritických kontrolních bodech (CCP), aby dokázaly identifikovat případné výkyvy teploty a iniciovat příslušná protiopatření. Kritickými body jsou např. dveře nebo přechody mezi různými teplotními zónami uvnitř skladu.

Monitorování teploty v mrazácích na potraviny

Existuje celá řada zařízení, ve kterých mohou být uloženy (hluboko) zmrazené potraviny. Od jednotlivých mrazicích prostor v případě malých producentů potravin (např. řeznictví), restaurací a supermarketů po celé mrazicí místnosti v potravinářském průmyslu až po specializované chladírenské / mrazírenské sklady s vysokými regály. Ve všech těchto zařízeních, musí být stále dokumentována teplota. Pro takováto měření mohou být v Evropě použita pouze zařízení pro záznam teploty, která jsou schválena v souladu s ČSN EN 12830.

Záznamníky se obvykle používají k měření teploty vzduchu v těchto skladovacích zařízeních. Přístroj je umístěn v mrazáku - pokud možno v kritických bodech, jako jsou dveře nebo chladicí jednotky - a v určeném kroku (obvykle 15 minut) ukládá údaje o teplotě.

Pomocí speciálního softwaru, je možné zaznamenaná data analyzovat a archivovat.

Monitorování a dokumentace skladovací teploty

Dodržení správné skladovací teploty je důležitým předpokladem pro kontrolu kvality zboží, např. potravinářských a farmaceutických výrobků.

K tomuto účelu se ve většině případů používají záznamníky. Ty dokáží automaticky kontrolovat a dokumentovat průběh teploty okolí a tím významně přispívají k prokazatelnému zachování kvality výrobků.

Díky přímému zobrazení překročení hraničních hodnot je možné na změny teploty rychle zareagovat. Pomocí konfiguračního a vyčítacího softwaru je rovněž možné provést vlastní nastavení měření a zaznamenané údaje analyzovat a archivovat.

Monitorování a dokumentace teploty při přepravě

Pro všechny výrobky, které jsou citlivé na kolísání teploty, nebo musí být skladovány v definovaném teplotním rozsahu, hraje významnou roli kompletní záznam naměřených hodnot a jejich dokumentace.

Nesprávné teplotní podmínky při přepravě mohou vést k velkým ztrátám na kvalitě i k úplné ztrátě hodnoty výrobků.

Použitím záznamníků je možné zaznamenávat dodržování předepsané teploty při přepravě a naměřené hodnoty následně pomocí speciálního softwaru vyčíst, analyzovat a archivovat.