testo 176 T2 - datalogger teploty

Obj.č.  0572 1762

 • Optimální pro dlouhodobá měření: paměť pro až 2 miliony naměřených hodnot, provozní kapacita baterie až 8 let

 • Velmi přesné měření pomocí sond Pt100: k dispozici jsou konektory pro 2 externí sondy

 • Certifikát podle EN 12830, ve shodě s HACCP a vodotěsný podle IP65

 • Na výběr tři varianty softwaru pro správu dat na počítači, software Basic zdarma ke stažení

Datalogger teploty testo 176 T2 může díky dvěma vstupům pro externí sondy Pt100 snímat teplotu současně na dvou místech. Je tím umožněno paralelní měření teploty na různých místech. Záznamník dat má velký displej pro optimální znázornění měřených hodnot.

Tento přístroj potřebuje pro provoz sondu. Pro nabídku sond klikněte zde.

Popis sondy.

Kč 8,330.00
Kč 10,079.30 vč. DPH

Popis výrobku

Datalogger teploty testo 176 T2 se velmi dobře hodí ke spolehlivému měření teploty na dvou místech. K záznamníku se totiž dají připojit dle Vaší volby dvě externí sondy Pt100, které si můžete objednat z našeho sortimentu sond. Je tím umožněno bezpečně ukládat teploty z různých míst měření a v případě potřeby je na místě na displeji dataloggeru porovnat.

Sledování teploty můžete provádět po delší časové období (aniž by bylo třeba datalogger příliš často vyčítat). Záznamník teploty testo 176 T2 totiž může uložit až 2 miliony naměřených hodnot. Pro dlouhodobé sledování teploty je rovněž praktická provozní kapacita baterie, která je až 8 let.

Technické charakteristiky a praktické výhody

Na displeji záznamníků můžete získat kdykoliv přehled o aktuálních měřených hodnotách, nastavených hraničních hodnotách a o jejich překročení, o hodnotách max. a min. a také o zbývající kapacitě baterie. Pro rychlou kontrolu těchto dat nemusíte proto datalogger zvlášť vyčítat na Vašem počítači.

Zabezpečení dat je u nás na prvním místě: můžete se spolehnout, že se naměřená data uložená v záznamníku teploty neztratí: data zůstávají zachována i při vybité baterii nebo při její výměně.

Datalogger teploty je vhodný pro použití v oblasti potravinářství: má certifikát podle EN 12830 (prošel zkušebnou ATP u TÜV Süd) a je ve shodě s HACCP. Je chráněn podle třídy krytí IP65 proti proudící vodě a může zůstat na místě měření během prováděného čištění prostor.

Možné oblasti použití dataloggeru teploty

 • Sledování a dokumentace teploty ve skladovacích prostorech
 • Sledování a dokumentace teploty v mrazicích prostorech například pro potraviny
 • Sledování a dokumentace teploty v chladicích prostorech nebo v lednicích, například ve farmacii
 • Záznamník teploty jako reference pro kalibrování ostatních záznamníků teploty

Programování a vyhodnocení dataloggeru

Naprogramování, vyčtení záznamníku dat a rovněž analýza naměřených dat vyžadují použití softwaru. Můžete si zvolit mezi třemi různými verzemi softwaru:
 • Software ComSoft Basic – zdarma ke stažení – se ideálně hodí pro rychlé naprogramování dataloggeru teploty a jednoduché vyhodnocení dat
 • Software ComSoft Professional – volitelně na objednání – nabízí různé možnosti detailní analýzy naměřených hodnot teploty
 • Software ComSoft CFR 21 Part 11 – volitelně na objednání – nabízí se pro použití v oblasti léčiv se speciálními požadavky podle CFR 21 Part 11
Pro naprogramování záznamníku dat je zapotřebí USB kabel, který není součástí dodávky. Přenos naměřených dat do počítače rovněž probíhá pomocí USB kabelu, volitelně též pomocí SD karty. Obojí nabízíme jako volitelné příslušenství.

 

Rozsah dodávky

Datalogger teploty testo 176 T2 se dvěma vstupy pro externí sondy Pt100, vč. nástěnného držáku, zámku, baterie a výstupního protokolu z výroby.
Pt100

Měřicí rozsah

-100 do +400 °C

Přesnost

±0.2 °C (-100 do +200 °C)

±0.3 °C (+200.1 do +400 °C)

Rozlišení

0.01 °C

Hlavní technická data

Rozměry

103 x 63 x 33 mm

Provozní teplota

-35 do +70 °C

Třída ochrany

IP65

Kanály

2 externí

Product colour

white

Pouzdro

PC - ABS

Normy

EN 12830

Rychlost měření

1 s - 24 h

Typ baterie

1 x Lithium (TL-5903)

Životnost baterie

8 let (interval měření 15 min., +25 °C)

Pamět

2,000,000 měření hodnot

Skladovací teplota

-40 do +85 °C

Váha

220 g

Sondy

Kč 2,900.00
Kč 3,509.00 vč. DPH
Kč 2,150.00
Kč 2,601.50 vč. DPH
Kč 2,430.00
Kč 2,940.30 vč. DPH

Certifikáty

ISO - kalibrace teploty.

Obj.č.: 0520 0153

Kč 3,590.00
Kč 4,343.90 vč. DPH

Příslušenství

Kč 500.00
Kč 605.00 vč. DPH
Držák na stěnu

Obj.č.: 0554 1703

Kč 500.00
Kč 605.00 vč. DPH
ComSoft Professional 4

Obj.č.: 0554 1704

Kč 8,520.00
Kč 10,309.20 vč. DPH
ComSoft CFR 21 Part 11

Obj.č.: 0554 1705

Kč 38,400.00
Kč 46,464.00 vč. DPH

Monitorování a dokumentace skladovací teploty

Dodržení správné skladovací teploty je důležitým předpokladem pro kontrolu kvality zboží, např. potravinářských a farmaceutických výrobků.

K tomuto účelu se ve většině případů používají záznamníky. Ty dokáží automaticky kontrolovat a dokumentovat průběh teploty okolí a tím významně přispívají k prokazatelnému zachování kvality výrobků.

Díky přímému zobrazení překročení hraničních hodnot je možné na změny teploty rychle zareagovat. Pomocí konfiguračního a vyčítacího softwaru je rovněž možné provést vlastní nastavení měření a zaznamenané údaje analyzovat a archivovat.

Monitorování teploty v mrazácích na potraviny

Existuje celá řada zařízení, ve kterých mohou být uloženy (hluboko) zmrazené potraviny. Od jednotlivých mrazicích prostor v případě malých producentů potravin (např. řeznictví), restaurací a supermarketů po celé mrazicí místnosti v potravinářském průmyslu až po specializované chladírenské / mrazírenské sklady s vysokými regály. Ve všech těchto zařízeních, musí být stále dokumentována teplota. Pro takováto měření mohou být v Evropě použita pouze zařízení pro záznam teploty, která jsou schválena v souladu s ČSN EN 12830.

Záznamníky se obvykle používají k měření teploty vzduchu v těchto skladovacích zařízeních. Přístroj je umístěn v mrazáku - pokud možno v kritických bodech, jako jsou dveře nebo chladicí jednotky - a v určeném kroku (obvykle 15 minut) ukládá údaje o teplotě.

Pomocí speciálního softwaru, je možné zaznamenaná data analyzovat a archivovat.

Monitorování a dokumentace teploty v chladírnách

Mnoho potraviny nebo léků musí být skladováno v chladném prostředí v určitém teplotním rozsahu. Může jít o jednotlivé chlazené skladovací prostory, ale také o specializované chladírenské sklady nebo chladírenské haly s regály. Ve všech těchto chladicích zařízení, musí být stále dokumentována teplota, neboť jak v potravinářství, tak ve farmaceutickém průmyslu platí přísná pravidla pro řízení jakosti.

Obvykle jsou záznamníky umístěny a připevněny v tzv. kritických kontrolních bodech (CCP), aby dokázaly identifikovat případné výkyvy teploty a iniciovat příslušná protiopatření. Kritickými body jsou např. dveře nebo přechody mezi různými teplotními zónami uvnitř skladu.

Monitorování a dokumentace teploty při přepravě

Pro všechny výrobky, které jsou citlivé na kolísání teploty, nebo musí být skladovány v definovaném teplotním rozsahu, hraje významnou roli kompletní záznam měřených hodnot a jejich dokumentace.

Nesprávné teplotní podmínky při přepravě mohou vést k velkým ztrátám na kvalitě i k úplné ztrátě hodnoty výrobků.

Použitím záznamníků je možné zaznamenávat dodržování předepsané teploty při přepravě a naměřené hodnoty následně pomocí speciálního softwaru vyčíst, analyzovat a archivovat.

Prospekty

Software