1. Home
 2. testo 176 T2

testo 176 T2 - datalogger teploty

0572 1762
10,630.00 Kč 12,862.30 Kč
1
 • Optimální pro dlouhodobá měření: paměť pro až 2 miliony naměřených hodnot, provozní kapacita baterie až 8 let
 • Velmi přesné měření pomocí sond Pt100: k dispozici jsou konektory pro 2 externí sondy
 • Certifikát podle EN 12830, ve shodě s HACCP a vodotěsný podle IP65
 • Na výběr tři varianty softwaru pro správu dat na počítači, software Basic zdarma ke stažení
 • Záznamník teploty testo 176 T2 může oběma vstupy pro externí Pt100 sondu zaznamenávat teplotu ve dvou měřicích místech současně. To umožňuje paralelní monitorování teploty na různých místech. Velký displej datového záznamníku umožňuje optimální zobrazení měřených hodnot.
  • Profesionální software s funkcí exportu do Excelu pro programování záznamníku a analýzu dat.

  Záznamník teploty testo 176 T2 je vhodný především ke spolehlivému monitorování teploty na dvou místech . A to z toho důvodu, že k němu na základě vlastní volby můžete připojit dvě sondy Pt100, které si můžete objednat z našeho sortimentu sond. Tak je možné hodnoty teploty z různých měřicích míst bezpečně uložit a v případě potřeby je na displeji záznamníku místně srovnávat. Monitorování teploty můžete provádět v delším časovém horizontu (také bez příliš častého čtení z datového záznamníku), protože datový záznamník teploty testo 176 T2 může uložit až 2 miliony naměřených hodnot. K dlouhodobému monitorování teploty je také praktická doba použitelnosti baterie 8 let. Technické vlastnosti a praktické výhody: Na displeji záznamníku můžete kdykoliv zobrazit přehled o aktuálních měřených hodnotách, definovaných limitních hodnotách a nedodržení limitních hodnot, minimálních a maximálních hodnotách stejně tak i o zbývající době použitelnosti baterie. K rychlé kontrole těchto dat nemusíte číst datový záznamník speciálně na svém PC. Zabezpečení dat se u nás píše s velkým písmem: Spolehněte se, že v záznamníku teploty nemůže dojít ke ztrátě uložených naměřených dat. Data zůstávají i když je baterie vybitá nebo probíhá její výměna. Záznamník teploty je určen k použití v potravinářském prostředí: Je certifikován podle EN 12830 (testován v ATP zkušebně TÜV Jih ) a odpovídá HACCP. V souladu s třídou krytí IP 65 je datový záznamník zabezpečen proti tryskající vodě a může zůstat v místě měření i když zde probíhá čištění. Možné rozsahy použití datového záznamníku: Programování a čtení datového záznamníku stejně tak jako alanýza měřených dat vyžaduje použití softwaru. Můžete si vybrat ze tří různých softwarových verzí: Software ComSoft Basic – bezplatně ke stažení - je ideální k rychlému programování záznamníku teploty a jednoduché analýze Software ComSoft Professional – dodatečně k dostání - poskytuje různé možnosti k provedení podrobné analýzy hodnot teploty Software ComSoft CFR 21 Part 11 – dodatečně k dostání - určený pro aplikace v prostředí léčiv se speciálními požadavky podle CFR 21 část 11 K programování datového záznamníku je nutný USB kabel, který není součástí dodávky. Také přenos měřených dat na PC se provádí USB kabelem, volitelně také SD kartou. USB kabel i SD kartu nabízíme jako volitelné příslušenství.

  • Datalogger teploty testo 176 T2 se dvěma vstupy pro externí sondy Pt100
  • Baterie
  • Nástěnný držák
  • Zámek
  • Výstupní protokol z výroby*
  *Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.

  Pt100

  Měřicí rozsah
  -100 do +400 °C
  Přesnost
  ±0.3 °C (+200.1 do +400 °C) ±1 Digit
  ±0.2 °C (-100 do +200 °C) ±1 Digit
  Rozlišení
  0.01 °C

  Hlavní technická data

  Váha
  220 g
  Rozměry
  103 x 63 x 33 mm
  Provozní teplota
  -35 do +70 °C
  Pouzdro
  Plastický
  Třída ochrany
  IP65
  Kanály
  2 externí
  Připojitelné sondy
  2 x teplotní sonda Pt100
  Barva produktu
  bílá
  Normy
  EU-nařízení 2014/30/EU; 2011/65/EU; DIN EN 12830
  Rychlost měření
  1 s - 24 h; 2 s až 24 h (online měření)
  Typ baterie
  1 x AA tužková baterie (lithiová, TL-5903)
  Životnost baterie
  8 let (interval měření 15 min., +25 °C)
  Rozhraní
  mini USB, slot pro SD kartu
  Pamět
  2,000,000 měření hodnot
  Skladovací teplota
  -40 do +85 °C

  Monitorování a dokumentace skladovací teploty

  Dodržení správné skladovací teploty je důležitým předpokladem pro kontrolu kvality zboží, např. potravinářských a farmaceutických výrobků.

  K tomuto účelu se ve většině případů používají záznamníky. Ty dokáží automaticky kontrolovat a dokumentovat průběh teploty okolí a tím významně přispívají k prokazatelnému zachování kvality výrobků.

  Díky přímému zobrazení překročení hraničních hodnot je možné na změny teploty rychle zareagovat. Pomocí konfiguračního a vyčítacího softwaru je rovněž možné provést vlastní nastavení měření a zaznamenané údaje analyzovat a archivovat.

  testo-174-t

  Monitorování teploty v mrazácích na potraviny

  Existuje celá řada zařízení, ve kterých mohou být uloženy (hluboko) zmrazené potraviny. Od jednotlivých mrazicích prostor v případě malých producentů potravin (např. řeznictví), restaurací a supermarketů po celé mrazicí místnosti v potravinářském průmyslu až po specializované chladírenské / mrazírenské sklady s vysokými regály. Ve všech těchto zařízeních, musí být stále dokumentována teplota. Pro takováto měření mohou být v Evropě použita pouze zařízení pro záznam teploty, která jsou schválena v souladu s ČSN EN 12830.

  Záznamníky se obvykle používají k měření teploty vzduchu v těchto skladovacích zařízeních. Přístroj je umístěn v mrazáku - pokud možno v kritických bodech, jako jsou dveře nebo chladicí jednotky - a v určeném kroku (obvykle 15 minut) ukládá údaje o teplotě.

  Pomocí speciálního softwaru, je možné zaznamenaná data analyzovat a archivovat.

  Monitorování a dokumentace teploty v chladírnách

  Mnoho potraviny nebo léků musí být skladováno v chladném prostředí v určitém teplotním rozsahu. Může jít o jednotlivé chlazené skladovací prostory, ale také o specializované chladírenské sklady nebo chladírenské haly s regály. Ve všech těchto chladicích zařízení, musí být stále dokumentována teplota, neboť jak v potravinářství, tak ve farmaceutickém průmyslu platí přísná pravidla pro řízení jakosti.

  Obvykle jsou záznamníky umístěny a připevněny v tzv. kritických kontrolních bodech (CCP), aby dokázaly identifikovat případné výkyvy teploty a iniciovat příslušná protiopatření. Kritickými body jsou např. dveře nebo přechody mezi různými teplotními zónami uvnitř skladu.

  Monitorování a dokumentace teploty při přepravě

  Pro všechny výrobky, které jsou citlivé na kolísání teploty, nebo musí být skladovány v definovaném teplotním rozsahu, hraje významnou roli kompletní záznam měřených hodnot a jejich dokumentace.

  Nesprávné teplotní podmínky při přepravě mohou vést k velkým ztrátám na kvalitě i k úplné ztrátě hodnoty výrobků.

  Použitím záznamníků je možné zaznamenávat dodržování předepsané teploty při přepravě a naměřené hodnoty následně pomocí speciálního softwaru vyčíst, analyzovat a archivovat.

  testo-174-t