testo 175 T2 - datalogger teploty

Obj.č.   0572 1752

  • Ideálny pre dlhodobé merania: možnosť uloženia 1 milióna nameraných hodnôt, prevádzková kapacita batérií až 3 roky

  • Vrátane nástenného držiaka

  • V zhode s HACCP, certifikát EN 12830, krytie IP 65

  • Vyhodnotenie dát: v ponuke tri rôzne verzie softvéru, softvér Basic zadarmo

Datalogger teploty testo 175 T2 je vhodný vtedy, keď by ste radi jedným prístrojom sledovali teplotu vzduchu a zároveň na druhom kanáli zaznamenávali ďalšiu teplotu (napríklad teplotu jadra). Zvlášť pri skladovaní potravín sa ponúka vykonávať paralelne kontrolu teploty okolitých podmienok a tovaru samotného.

Skladom u dodávateľa

Náklady na dopravu

161,00€
vč. DPH  193,20€

Popis produktu

Datalogger teploty testo 175 T2 je vybavený interným senzorom a konektorom pre externú teplotnú sondu. Ideálne ho môžete použiť, keď chcete merať nielen teplotu vzduchu v priestore, ale aj vykonávať ďalšie kontrolu teploty (napríklad náhodnú kontrolu teploty jadra).

Je praktický okrem iného pri skladovaní a spracovaní potravín: meriate okolité podmienky Vášho tovaru v skladovacích priestoroch alebo chladiareňach a súčasne kontrolujete, aká vysoká je teplota tovaru samotného - napríklad pomocou vpichovacej sondy (voliteľne). Rovnako tak je možná kontrola teploty v medzipriestoroch balení. Výsledky meraní z oboch kanálov sa bezpečne ukladajú vo Vašom záznamníku teploty.

Najmodernejšia meracia technika, vysoké zabezpečenie dát

U teplotnej sondy, ktorá je pevne zabudovaná v dataloggeri, sa jedná o sondu NTC, ktorá meria s vysokou presnosťou (± 0.5 ° C). Merací rozsah internej teplotnej sondy siaha od -35 ° C do +55 ° C. Datalogger teploty sa tak dá veľmi dobre použiť aj v chladiarňach alebo mraziacich halách.

Presnosť a merací rozsah voliteľnej pripojiteľnej sondy NTC závisia na zvolenom modeli sondy. S vhodnou teplotnou sondou sú napríklad možno aj merania vo vyšších teplotných rozsahoch (do +120 ° C).

Na prehľadnom displeji záznamníka teploty sa dajú odčítať aktuálne merané hodnoty, hodnoty min. / max., Nastavené hraničné hodnoty, prekročenie hraničných hodnôt a zostávajúca kapacita batérií.

Najdôležitejšie dáta môžete kedykoľvek kontrolovať, bez toho aby ste museli datalogger teploty vyčítať na počítači. Ani pri kratšom intervale merania nie je nutné častejšie vyčítanie záznamníku. Je to vďaka veľkej kapacite pamäte, ktorá pojme až 1 milión nameraných hodnôt a tiež vďaka prevádzkovej kapacite batérií dosahujúcej až 3 roky. Štandardné batérie (AAA) si môže užívateľ kedykoľvek sám vymeniť.

Pri použití dataloggera teploty testo 175 T2 sa môžete spoľahnúť na vysoké zabezpečenie dát. Dokonca ani pri vybitej batérii alebo jej výmene sa uložené namerané dáta nestratia.

Programovanie a vyhodnotenie dataloggera teploty

Pre naprogramovanie a vyčítanie Vášho záznamníka teploty a pre vyhodnotenie nameraných dát na počítači potrebujete softvér. Ponúkame Vám tri rôzne varianty softvéru:
  • Software ComSoft Basic – zadarmo na stiahnutie - pre rýchle naprogramovanie dataloggera a jednoduchú analýzu dát
  • Software ComSoft Professional – voliteľne na objednanie - ponúka rôzne možnosti detailného vyhodnotenia výsledkov merania
  • Software ComSoft CFR 21 Part 11 – voliteľne na objednanie - optimálne pre špeciálne požiadavky podľa CFR 21 Part 11 vo farmácii

Schválené a certifikované pre použitie v potravinárstve

  • Schválené podľa EN 12830 (schválené ATP u TÜV Süd)
  • V zhode s HACCP vďaka certifikátu HACCP International
  • Ochrana proti striekajúcej a prúdiacej vode podľa triedy krytia IP 65: datalogger teploty môže zostať na mieste merania aj počas vykonávaného upratovania v skladovacích halách, chladiareňach atď.

 

Rozsah dodávky

Obsah dodávky:
Datalogger teploty testo 175 T2 s interným teplotným senzorom (NTC) a konektorom pre externú sondu (pre externú sondu typu NTC - externá sonda nie je súčasťou balenia) vrátane nástenného držiaka, zámku, batérií a výstupného protokolu z výroby.

Pozor: Pre naprogramovanie dataloggera je potrebný kábel USB, ktorý nie je súčasťou dodávky. Možno ho však dodatočne objednať. Prenos nameraných dát do počítača môžete vykonať buď pomocou kábla USB alebo pomocou SD karty (na objednanie).
NTC

Měřicí rozsah

-35 do +55 °C interní

-40 do +120 °C Externí

Přesnost

interní: ±0,5 °C (-35 do +55 °C) ±1 Digit

Externí: ±0,3 °C (-40 do +120 °C) ±1 Digit

Rozlišení

0,1 °C

Hlavní technická data

Váha

160 g

Rozměry

89 x 53 x 27 mm

Provozní teplota

-35 do +55 °C

Pouzdro

Plastický

Třída ochrany

IP65

Kanály

1 interní; 1 externí

Product colour

white

Normy

EU-nařízení 2014/30/EU; 2011/65/EU; DIN EN 12830

Rychlost měření

10 s - 24 h

Typ baterie

3 x AIMn typ AAA nebo Energizer

Životnost baterie

3 roky (interval měření 15 min., +25 °C)

Rozhran

mini usb, SD card slot

Pamět

1 000 000 měření hodnot

Skladovací teplota

-35 do +55 °C

Ponorné / vpichovací sondy

68,00€
vč. DPH  81,60€

Potravinářské sondy

101,00€
vč. DPH  121,20€
98,00€
vč. DPH  117,60€
155,00€
vč. DPH  186,00€
123,00€
vč. DPH  147,60€

Povrchové sondy

78,00€
vč. DPH  93,60€
81,00€
vč. DPH  97,20€

Sondy okolního vzduchu

70,00€
vč. DPH  84,00€

Teplotní sondy NTC

72,00€
vč. DPH  86,40€
70,00€
vč. DPH  84,00€
55,00€
vč. DPH  66,00€
40,00€
vč. DPH  48,00€
52,00€
vč. DPH  62,40€
34,00€
vč. DPH  40,80€
65,00€
vč. DPH  78,00€

Certifikáty

Příslušenství

19,00€
vč. DPH  22,80€
Držák na stěnu.

Obj.č.: 0554 1702

21,00€
vč. DPH  25,20€
ComSoft Professional 4.

Obj.č.: 0554 1704

322,00€
vč. DPH  386,40€
ComSoft CFR 21 Part 11.

Obj.č.: 0554 1705

1 446,00€
vč. DPH  1 735,20€

Monitorovanie a dokumentácia teploty v chladiarňach

Mnoho potravín alebo liekov musia byť skladované v chladnom prostredí v určitom teplotnom rozsahu. Môže ísť o jednotlivé chladené skladovacie priestory, ale taktiež o špecializované chladiarenské sklady alebo chladiarenské haly s regálmi. Vo všetkých týchto chladiacich zariadeniach musí byť stále dokumentovaná teplota, lebo jak v potravinárstve, tak vo farmaceutickom priemysle platia prísne pravidlá pre riadenie akosti.

Obvykle sú záznamníky umiestnené a pripevnené v tzv. kritických kontrolných bodoch (CCP), aby dokázali identifikovať prípadné výkyvy teploty a iniciovať príslušné protiopatrenia. Kritickými bodmi sú napr. dvere alebo prechody medzi rôznymi teplotnými zónami vo vnútri skladu.

Monitorovanie teploty v mrazákoch na potraviny

Existuje celý rad zariadení, v ktorých môžu byť uložené (hlboko) zmrazené potraviny. Od jednotlivých mraziacich priestorov v prípade malých producentov potravín (napr. mäsiarstvo), reštaurácií a supermarketov po celé mraziecí miestnosti v potravinárskom priemysle až po špecializované chladiarenské / mrazírenské sklady s vysokými regálmi. Vo všetkých týchto zariadeniach musí byť stále dokumentovaná teplota. Pre takéto merania môžu byť v Európe použité iba zariadenia pre záznam teploty, ktorá sú schválené v súlade s ČSN EN 12830.

Záznamníky sa obvykle používajú k meraniu teploty vzduchu v týchto skladovacích zariadeniach. Prístroj je umiestnený v mrazáku - ak možno v kritických bodoch, ako sú dvere alebo chladiace jednotky - a v určenom kroku (obvykle 15 minut) ukladá údaje o teplote.

Pomocou špeciálneho softwaru, je možné zaznamenané dáta analyzovať a archivovať.

Monitorovanie a dokumentácia skladovacej teploty

Dodržanie správnej skladovacej teploty je dôležitým predpokladom pre kontrolu kvality tovaru, napr. potravinárskych a farmaceutických výrobkov.

K tomuto účelu sa vo väčšine prípadov používajú záznamníky. Tie dokážu automaticky kontrolovať a dokumentovať priebeh teploty okolia a tým významne prispievajú k preukazateľnému zachovaniu kvality výrobkov.

Vďaka priamemu zobrazeniu prekročenia hraničných hodnôt je možné na zmeny teploty rýchlo zareagovať. Pomocou konfiguračného a vyčítacieho softwaru je takisto možné urobiť vlastné nastavenia meraní a zaznamenané údaje analyzovať a archivovať.

Monitorovanie a dokumentácia teploty pri preprave

Pre všetky výrobky, ktoré sú citlivé na kolísanie teploty, alebo musia byť skladované v definovanom teplotnom rozsahu, hraje významnú rolu kompletný záznam nameraných hodnôt a ich dokumentácia.

Nesprávne teplotné podmienky pri preprave môžu viesť k veľkým stratám na kvalite aj k úplnej strate hodnoty výrobkov.

Použitím záznamníku je možné zaznamenávať dodržiavanie predpísanej teploty pri preprave a namerané hodnoty následne pomocou špeciálneho softwaru vyčítať, analyzovať a archivovať.