testo 330-2 LL v2010 - Analyzátor spalín so senzormi Longlife, Bluetooth a integrovaným nulovaním ťahu a plynu

Obj.č.   0632 3307 70

testo 330-2 LL v2010, analyzátor spalín so senzormi Longlife so 4-ročnou zárukou, Bluetooth a senzorom CO s kompenzáciou H2, integrovaným nulovaním ťahu a plynu, vrátane akumulátorov a kalibračného protokolu

Popis produktu

Nový analyzátor spalín testo 330-2 LL v2010 ponúka vďaka novým funkciám prístroja ešte profesionálnejšiu podporu. Toto sú hlavné výhody:
• farebný displej s vysokým rozlíšením pre grafické spracovanie nameraných dát
• rozšírené menu merania -

 

Difereční tlak

Měřicí rozsah

±10000 pa

Přesnost

±0,3 pa (0 do 9,99 pa) plus ±1 Digit

±3 % z mv (10 do 10000 pa) plus ±1 Digit

Měření O2

Měřicí rozsah

0 do 21 vol.%

Přesnost

±0,2 vol.%

Rozlišení

0,1 vol.%

Doba odezvy

< 20 s

Měření CO (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 8000 ppm

Přesnost

±10 ppm nebo ±10 % z mv (0 do 200 ppm)

±20 ppm nebo ±5 % z mv (201 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 8000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

< 60 s

Měření CO low (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±2 ppm (0 do 39,9 ppm)

±5 % z mv (40 do 500 ppm)

Rozlišení

0,1 ppm

Doba odezvy

< 40 s

Stanovení CO (s H2 kompenzací), automatické ředění v testo 330-2 LL

Měřicí rozsah

0 do 30000 ppm

Přesnost

±100 ppm (0 do 1000 ppm)

±10 % z mv (1001 do 30000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

NO měření

Měřicí rozsah

0 do 3000 ppm

Přesnost

±5 ppm (0 do 100 ppm)

±5 % z mv (101 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 3000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

< 30 s

NO low měření

Měřicí rozsah

0 do 300 ppm

Přesnost

±2 ppm (0 do 39,9 ppm)

±5 % z mv (40 do 300 ppm)

Rozlišení

0,1 ppm

Doba odezvy

< 30 s

Měření komínového tahu

Měřicí rozsah

-9,99 do +40 hPa

Přesnost

±0,02 hPa nebo ±5 % z mv (-0,50 do +0,60 hPa)

±0,03 hPa (+0,61 do +3,00 hPa)

±1,5 % z mv (+3,01 do +40,00 hPa)

Rozlišení

0,01 hPa

Teplota

Měřicí rozsah

-40 do +1200 °C

Přesnost

±0,5 °C (0 do +100,0 °C)

±0,5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,1 °C (-40 do +999,9 °C)

1 °C (> +1000 °C)

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do 120 %

Přesnost

0,1 %

Spalinové ztráty

Měřicí rozsah

0 do 99,9 %

Rozlišení

0,1 %

C02 měření ( vypočítáno z 02)

Měřicí rozsah

0 do CO₂ max (oblast zobrazení)

Přesnost

±0,2 vol.%

Rozlišení

0,1 vol.%

Doba odezvy

< 40 s

Rychlost proudění

Měřicí rozsah

0,15 do 3 m/s

Rozlišení

0,1 m/s

Měření CO (bez H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

< 60 s

Měření CO okolí

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±5 ppm (0 do 100 ppm)

±5 % z mv (> 100 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

cca 35 s

se sondou CO

Měření C₂ okolí

Měřicí rozsah

0 do 1 vol.%

0 do 10000 ppm

Přesnost

±50 ppm nebo ±2 % z mv (0 do 5000 ppm)

±100 ppm nebo ±3 % z mv (5001 do 10000 ppm)

Doba odezvy

cca 35 s

se sondou CO₂v okolí

Měření úniku hořlavých plynů

Měřicí rozsah

0 do 10000 ppm CH₄ / C₃H₈; oblast zobrazení

Přesnost

signál optický (LED); akustický přes bzučák

Doba odezvy

< 2 s

se sondou pro vyhledávání úniku

Teplota přes jemné tlakové sondy

Měřicí rozsah

-40 do +1200 °C max. (dependent on probe)

Přesnost

±0,5 °C (-40 do 100 °C)

±0,5 % z mv (Zbývající rozsah) plus probe accuracy

Rozlišení

0,1 °C

Hlavní technická data

Rozměry

270 x 90 x 65 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Rozměr displeje

Velikost displeje 240 x 320 mm

Funkce zobrazení

grafický barevný displej

Napájecí zdroj

blok akumulátoru 3,7 V/2,6 Ah; síťový zdroj 6 V/1,2 A

Maximum

500 000 naměřených hodnot

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Váha

600 g (bez akumulátoru)

Sondy

Connection cable

Obj.č.: 0430 0143

52,00€
vč. DPH  62,40€
55,00€
vč. DPH  66,00€
249,00€
vč. DPH  298,80€
107,00€
vč. DPH  128,40€
107,00€
vč. DPH  128,40€
164,00€
vč. DPH  196,80€
0,00€
vč. DPH  0,00€
256,00€
vč. DPH  307,20€
421,00€
vč. DPH  505,20€
281,00€
vč. DPH  337,20€
255,00€
vč. DPH  306,00€
248,00€
vč. DPH  297,60€
256,00€
vč. DPH  307,20€

Produktové sady

Obj.č.: 0563 3372 75

testo 330-2 LL Set

Obj.č.: 0563 3372 76

Měřicí články

602,00€
vč. DPH  722,40€

Nástroje / Možnosti

281,00€
vč. DPH  337,20€

Pouzdra

82,00€
vč. DPH  98,40€

Příslušenství

104,00€
vč. DPH  124,80€
225,00€
vč. DPH  270,00€
96,00€
vč. DPH  115,20€

Příslušenství pro sondy

179,00€
vč. DPH  214,80€
16,00€
vč. DPH  19,20€
168,00€
vč. DPH  201,60€
161,00€
vč. DPH  193,20€
266,00€
vč. DPH  319,20€
369,00€
vč. DPH  442,80€
118,00€
vč. DPH  141,60€
124,00€
vč. DPH  148,80€

Meranie CO v okolí horákov

Oxid uhoľnatý (CO) je jedovatý plyn, bez farby, chuti a zápachu. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní uhlíkatých palív (TO, zemný plyn, tuhé palivá, atď). CO prechádza cez pľúca do krvného obehu, kde sa prednostne viaže na hemoglobín a tým brzdí transport kyslíka v krvi, čo vedie k smrti udusením. Preto je nutné okolo kotlov vykonávať pravidelné sledovanie koncentrácie CO.

Meranie tlaku na horáku (tlak trysky, dynamický tlak plynu ...)

Kontrola tlaku plynu na horáku patrí pri údržbe domácich vykurovacích systémov medzi štandardné merania. Meria sa tlak pri prietoku plynu a v pokoji. Dynamický tlak, nazývaný tiež tlak na vstupe, sa počíta z tlaku prúdiaceho plynu a statického tlaku plynu. Ak je dynamický tlak mimo povolenej rozmedzie približne 18 až 25 mbar nesmie sa kotol nastavovať a nesmie byť uvedený do prevádzky. Ak by bol predsa uvedený do prevádzky, môže horák pracovať nesprávne, môže dochádzať k zášlehom a nakoniec k poruche, čo má za následok vypnutie horáka a tým aj poruchu vykurovacieho systému.

Meranie parametrov spalín horáka (CO, O2, teplota, ...)

Meranie emisií vykurovacieho systému slúži na stanovenie emisií znečisťujúcich látok v spalinách (napr. oxidu uhoľnatého CO) a horúcimi spalinami stratené tepelnej energie. V niektorých krajinách je meranie spalín predpísané zo zákona. To má dva hlavné ciele:

1. čo najmenšie zaťaženie atmosféry znečisťujúcimi látkami, a

2. čo najefektívnejšie využitie energie

Nesmie byť prekročené predpísané množstvo znečisťujúcich látok v jednotke objemu spalín a energetická strata.

Oficiálne meranie sa vykonáva v normálnej prevádzke (tj. v zaťažení, v ktorom zariadení bežne pracuje). Pomocou lambda sondy (jedno-alebo viacotvorová sonda) sa vykonáva meranie v jadre (v strede prierezu potrubia, nie na okraji) prepojovacieho potrubia medzi kotlom a komínom / dymovodom. Namerané hodnoty je možné v analyzátore spalín uložiť a buď vytlačiť, alebo neskôr preniesť do PC.

Meranie vykonáva technik pri uvádzaní do prevádzky, prípadne po štyroch týždňoch kominár pri pravidelnej kontrole.

Meranie teploty na radiátoroch

Teplotu vykurovacieho systému, najmä teplotu stúpačky a vracačky, meria a vyhodnocuje remeselník. Teplota stúpačky je definovaná ako teplota teplonosného média (napr. vody), ktoré sa privádza do systému. Teplota tekutiny prúdiacej zo systému sa nazýva podľa teploty vratnej vody. Aby sa zabránilo stratám v systéme distribúcie tepla a dosiahlo sa lepšej účinnosti, je nutné meranie teploty a stúpačky. Vykonávanie príslušných opatrení, vedúcich z poznatkov o teplote stúpačky a vracačky vedie nakoniec k hydraulickému vyváženiu. Takto je popisovaný spôsob, vďaka ktorému je dodávané presné množstvo tepla v rámci jednej vykurovacej sústavy, pre každý článkový alebo doskový radiátor. Toto sa požaduje v rámci definovaného teplotného spádu vykurovacej sústavy, ktorá je požadovaná pre dosiahnutie žiadúcej teploty v jednotlivých miestnostiach. Neoptimálne prevádzkové podmienky vedú k výraznému nárastu spotreby elektriny a tepelnej energie.

Prospekty k produktom

Návody k obsluhe

Software