testo 350 - riadiaca jednotka pre systém analýzy spalín

Obj.č.   0632 3511

1 023,00€
vč. DPH 1 227,60€
Skladom u dodávateľa
 • Vysoká užívateľská prístupnosť pomocou navigácie v menu špecificky podľa aplikácií

 • Jednoduchá obsluha analyzačného boxu testo 350 pri priestorovom oddelení

 • Interná pamäť pre príjem nameraných dát z analyzačného boxu

 • Veľký, grafický, farebný displej, robustné puzdro vhodné pre priemysel

Riadiaca jednotka je perefektné doplnenie analyzačného boxu testo 350 (samostatný produkt), pre zjednušenie riadenia merania emisií. Analyzátor spalín testo 350 spĺňa najvyššie nároky v priemyselnom meraní emisií: v praxi, deň čo deň, presvedčí ľahká manipulácia, precízna meracia technika a robustné prevedenie.


Podrobnosti

Popis produktu

Optimálny pre profesionálnu analýzu spalín a priemyselné merania emisií: analyzátor spalín testo 350 spĺňa mnohotvárne meracie a analyzačné zadanie, dlhodobo presvedčí dizajnom vhodným pre priemysel a je vhodný aj pre komplexné snímanie dát.

Analyzátor spalín testo 350 sa skladá z dvoch jednotiek

 • S riadiacou jednotkou testo 350 s prehľadným grafickým displejom ovládate meranie emisií. Obsluha je úplne jednoduchá: v menu sú na výber aplikácie horák, plynová turbína, motory a aplikácie definované užívateľom. Pokyny na displeji Vás navigujú požadovaným meraním a zjednodušujú pracovné kroky až ku spusteniu merania - riadiaca jednotka Vám tak šetrí čas a námahu. S riadiacou jednotkou navyše môžete diaľkovo ovládať analyzačný box aj pri priestorovom oddelení od dymovodu a miesta nastavenia - to sa obzvlášť odporúča pri meraní emisií u veľkých zariadení.
 • Analyzačný box testo 350 potrebujete pre meranie emisií, pretože obsahuje kompletnú senzoriku a elektroniku. Štandardne obsahuje analyzačný box testo 350 senzor O2, avšak pre uvedenie do prevádzky musí byť zapojený minimálne jeden ďalší senzor (možnosť prevádzkovania maximálne so 6 senzormi). Pri pripájaní voliteľných snímačov si môžete vybrať medzi senzormi CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S alebo CxHy.
 • Rozšírenie meracieho rozsahu umožňuje neobmedzené meranie aj pri vysokých koncentráciách plynov. Na ochranu senzoriky sa pri neočakávane vysokých koncentráciách automaticky aktivuje rozšírenie meracieho rozsahu (riedenie). Merací rozsah zvoleného senzora je možné rozšíriť o určitý faktor. Úpravňa plynu (peltier) zaisťuje automatický odvod kondenzátu pri dlhodobých meraniach. Servisný kryt na spodnej strane prístroja umožňuje rýchly prístup ku všetkým dôležitým servisným a opotrebovávaným dielom ako čerpadlo a filter, ktoré si užívateľ môže vyčistiť alebo vymeniť. Testo 350 je navyše vybavené početnými diagnostickými funkciami prístroja. Hlásenia prístroja sú uvádzané v nekódovanom texte a sú tak ľahko zrozumiteľné. Aktuálny stav analyzátora spalín je zobrazovaný stále.
 • Analyzačný box sa dá ovládať kontrolnou jednotkou, avšak môže byť obsluhovaný aj v priamom prepojení s počítačom alebo notebookom (cez USB, Bluetooth® 2.0 alebo CANCase). Po naprogramovaní môže analyzačný box samostatne merať a ukladať výsledky. Okrem toho je možný prenos nameraných dát z analyzačného boxu do riadiacej jednotky.

Priemyslové meranie emisií s analyzátorom spalín testo 350

Analyzátor spalín testo 350 bol vyvinutý špeciálne pre požiadavky praxe v priemyselnom meraní emisií. V záložke Aplikácia sa dozviete viac o:
 • Měření emisí u průmyslových motorů
 • Měření emisí u hořáků
 • Měření emisí u plynových turbín
 • Měření emisí v tepelných procesech

Rozsah dodávky

Obsah dodávky:
Riadiaca jednotka testo 350 vrátane  akumulátora, pamäť nameraných dát, rozhranie USB a pripojenie ku zbernici Testo.

Technické dáta

Hlavní technická data

Váha

440 g

Rozměry

88 x 38 x 220 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Pouzdro

TPE PC

Třída ochrany

IP40

Barva produktu

černá

Typ baterie

lithium-iontový akumulátor (2600 mAh, 3,7 V)

Životnost baterie

5 hod. (bez rádiového propojení)

Typ displeje

grafický displej

Rozměr displeje

Velikost displeje 240 x 320 mm

Funkce zobrazení

grafický barevný displej

Plná paměť

2 MB (250.000 naměřených hodnot)

Rozhraní

Bluetooth®; IR/IRDA rozhraní; USB 2.0; datová sběrnice; síťové připojení

Skladovací teplota

-20 do +50 °C


Sondy

Odběrové sondy

198,00€
vč. DPH  237,60€
77,00€
vč. DPH  92,40€
27,00€
vč. DPH  32,40€
305,00€
vč. DPH  366,00€
424,00€
vč. DPH  508,80€
505,00€
vč. DPH  606,00€
607,00€
vč. DPH  728,40€
731,00€
vč. DPH  877,20€
820,00€
vč. DPH  984,00€
313,00€
vč. DPH  375,60€
381,00€
vč. DPH  457,20€

Pitotovi trubice

47,00€
vč. DPH  56,40€
789,00€
vč. DPH  946,80€
135,00€
vč. DPH  162,00€
373,00€
vč. DPH  447,60€

Průmyslové sondy

106,00€
vč. DPH  127,20€

Teplotní sondy

119,00€
vč. DPH  142,80€

Sady

Ideální návrh objednávky pro měření emisí u tepelných procesů

223,00€
vč. DPH  267,60€
55,00€
vč. DPH  66,00€
260,00€
vč. DPH  312,00€

Komfortní měření

1 386,00€
vč. DPH  1 663,20€

Produktové sady

1 023,00€
vč. DPH  1 227,60€

Príslušenstvo

Příslušenství

55,00€
vč. DPH  66,00€

Aplikácie

Servisné merania na plynových turbínach

Plynové turbíny podliehajú emisným limitom, ktoré musia byť pri prevádzke dodržiavané a v závislosti na veľkosti systému tiež pravidelne kontrolované. Po uvedení do prevádzky a údržbe, sú emisné hodnoty a špecifikácie výrobcu kontrolované a prípadne dokumentované.

Meranie emisií pri kontrolách a nastavenie u nízko NOx plynových turbín vyžaduje vzhľadom na nízku koncentráciu NO veľmi vysokú presnosť merania. Spojením senzoru NO2 a špeciálneho senzoru NOlow0, 1 ppm sú s analyzátorom spalín testo 350 tieto požiadavky presne splnené. Naviac je prístroj vybavený integrovanou úpravovňou plynu a špeciálnou odberovou sondou spalín s patentovanou špeciálnou ochranou hadice, ktorá zabraňuje absorpcii NO2 a zaručuje porovnateľnosť meraní - bez ohľadu na dátum a okolité podmienky.

Servisné merania na priemyselných motoroch

Analyzátor spalín testo 350 je dôležitým nástrojom pre optimálne nastavenie plynových alebo vznetových motorov. Testo 350 sa používa napríklad pri uvedení do prevádzky, pravidelnej údržbe alebo pri odstraňovaní problémov s nestabilným behom. Analýza spalín je potrebná pre optimálne nastavenie prevádzkových parametrov motora v súlade s platnými požiadavkami normy - kedy je často potrebné vykonávať nepretržité merania po niekoľko hodín. Špeciálne vysoké a kolísavé koncentrácie NO2 v spalinách motora vyžadujú samostatné meranie NO aNO2, len tak je možné hodnotu NOX motora zobraziť s vysokou presnosťou. Integrovaná úpravňa plynu a špeciálna sonda pre odber spalín priemyselných motorov s patentovanou špeciálnou hadicou, poskytuje ochranu pred vstrebávaním NO2 a SO2 a zaručuje porovnateľnosť meraní - bez ohľadu na dátum a okolité podmienky.

Servisné meranie na systémoch úpravy spalín

Kvôli požiadavke dodržania emisných limitov je nutné pomocou prenosného analyzátora spalín spoľahlivo zmerať charakteristiky spalín pred a za zariadením na úpravu spalín. Okrem pravidelných kontrol mechanického poškodenia a znečistenia dáva meranie spalín tiež informácie o účinnosti a funkčnosti systému. Funkcia BUS analyzátora spalín testo 350 umožňuje napríklad súčasné meranie spalín pred a za systémom úpravy spalín - vďaka čomu je možné rýchle a jednoduché vyhodnotenie systému a prípadné zmeny v zariadení sú z denníka úplne zrozumiteľné.

Analýza plynnej atmosféry (tepelné procesy)

Analýza spalín sa používa pre riadenie tepelných procesov v procesných peciach, ako sú pece na sklo, keramiku, stavebné materiály alebo pece pre tavenie ocele, kaliace pece, atď Pri týchto procesoch, môžu látky zo spracovávaného materiálu prestupovať do spalín a tým zhoršovať zvyčajné emisie horenia.

Na druhej strane existuje aj možnosť, že látky emisných plynov prestupujú do spracovávaného materiálu. Pomocou analyzátora výfukových plynov testo 350 môžu byť sledované dva hlavné ciele: Kontrolou, pre prevádzku špecifickej plynnej atmosféry, možno zabezpečiť optimálnu kvalitu spracovaných výrobkov. Analýza plynov teda poskytuje informácie pre technické opatrenia procesu, ako je tvar priestoru pece, kontrola plameňa, paliva a teploty pece alebo prívodu spaľovacieho vzduchu. Súčasne slúži analýza plynu na nastavenie optimálnej prevádzky z hľadiska prevádzkových nákladov a bezpečnosti.

Servisné merania na priemyselných horákoch

Či už sú spaľovacie zariadenia používané k akémukoľvek účelu - na vykurovanie , výrobu elektriny , pary alebo horúcej vody , na výrobu a povrchovú úpravu určitých materiálov alebo spoluspaľovanie odpadov a použitých materiálov - v každom prípade patrí k najoptimálnejšiemu priebehu spaľovacieho procesu znalosť zloženia každého z palív a spaľovacieho vzduchu , a ich pomeru . Zásadný je dokonca aj spôsob ich zlúčenia. Pomocou mobilnej technológie merania môžu byť analyzované všetky relevantné plyny a vďaka tomu je možné dosiahnuť optimálneho procesu spaľovania .

Účelom použitia prenosného analyzátora spalín je kontrola prevádzky , aby bol šetrný k životnému prostrediu pri súčasnom čo najlepšom využití zariadení . To znamená , že spaľovacie zariadenia je možné nastaviť na optimálny pracovný rozsah , čím sa dosiahne predpísaných alebo nižších limitných hodnôt emisií a zároveň maximálnej účinnosti spaľovania. Presný a pre drsné prostredie praktický analyzátor spalín testo350, má využitie nielen pri prvom uvedení do prevádzky, ale aj pre opakovanú analýzu spalín pri bežnej prevádzke.

Oficiálne meranie emisií (testovanie zhody)

Prevádzka priemyselných zariadení všetkých druhov (vrátane veľkých elektrární, oceliarní, cementární, sklární, chemických závodov), cez obecné zariadenie, až po malé výrobné zariadenia, podlieha vo väčšine krajín prísnym predpisom, ktoré stanovujú limity emisií plynov, vypúšťaných do atmosféry. Vhodnými opatreniami je potrebné zabezpečiť a pravidelne preukazovať, že definované znečisťujúce látky, obsiahnuté v emisiách, určené limity neprekročí.

Pomocou analyzátora spalín testo 350 je možné vykonávať prípravné meranie pred oficiálnym meraním emisií, alebo dokonca - podľa platných smerníc jednotlivých krajín - vykonávať oficiálne merania.


K stiahnutiu

Prospekty k produktom

Návody k obsluhe

Software

 • testo easyEmission Update/Demo  (v2.9 SP1, text/x-html, 1 KB) Pokud již máte ve vašem PC nainstalovaný program Testo easyEmission, vaše stávající verze bude updatována na verzi 2.7. Update je možné provést z jakékoli verze programu Testo easyEmission. Tuto verzi je možné použít také jako demo verzi pro zákazníky, kteří ještě program Testo easyEmission nevlastní. Demo verze je na 30 dní a je možné ji kdykoli aktivovat pomocí aktivačního kódu.

 • Update-Kit / Bootloader  (V1.22, EXE, 381 KB) If the firmware update does not start under Windows 8.1 or Windows 10, a new bootloader must be installed on the measuring device once.
  A description and all necessary files can be found under the search term: Update-Kit / Bootloader

 • testo usb driver - pro více měřicích přístrojů  (v2.9.1, EXE, 1.925 KB) USB driver pro následující zařízení: * USB Interface testo 174 / 175 / 176 / 177 - T + H * testo 300 / 320 / 330 / 330i / 335 / 340 / 350 * testo 435 * testo 556 / 560 / 570 / 580 * testo 635 * testo 735 * testo 845

1 023,00€
vč. DPH 1 227,60€
Skladom u dodávateľa