testo 350 - analyzačný box pre systém analýzy spalín

Obj.č.   0632 3510

Tento prístroj potrebuje pre prevádzku sondu. Pre ponuku sond kliknite tu. Kliknite tu pre výber filtru.
1 386,00€
vč. DPH 1 663,20€
Skladom u dodávateľa
 • Rozšírenie meracieho rozsahu umožňuje neobmedzené merania aj pri vysokých koncentráciách plynov

 • Jednoduchá výmena senzorov a rýchly prístup k opotrebovávaným dielom

 • Uzatvorené puzdro s integrovanou ochranou proti nárazu umožňuje používanie v hrubom prostredí

 • Automatické spracovanie meracími programami počas dlhšieho časového obdobia

Analyzátor spalín testo 350 spĺňa najvyššie nároky v priemyselnom meraní emisií: v praxi, deň čo deň, presvedčí ľahká manipulácia, precízna meracia technika a robustné prevedenie. Analyzačný box môže byť osadený až šiestimi senzormi. Z toho je päť senzorov voliteľných, takže si môžete ľubovoľne vybrať medzi senzormi  CO, NO, NO2, SO2, H2S, CxHy alebo CO2.


Podrobnosti

Popis produktu

Optimálny pre profesionálnu analýzu spalín a priemyselné meranie emisií: analyzátor spalín testo 350 spĺňa mnohotvárne meracie a analyzačné zadanie, dlhodobo presvedčí dizajnom vhodným pre priemysel a je vhodný aj pre komplexné snímanie dát.

Analyzátor spalín testo 350, to sú dve jednotky

 • S riadiacou jednotkou testo 350 s prehľadným grafickým displejom ovládate meranie emisií. Obsluha je úplne jednoduchá: v menu sú na výber aplikácie horák, plynová turbína, motory a aplikácie definované užívateľom. Pokyny na displeji Vás navigujú požadovaným merania a zjednodušujú pracovné kroky až ku spusteniu meraní - riadiaca jednotka Vám tak šetrí čas a námahu. S riadiacou jednotkou navyše môžete diaľkovo ovládať analyzačný box aj pri priestorovom oddelení od dymovodu a miesta nastavenia - to sa obzvlášť odporúča pri meraní emisií u veľkých zariadení.
 • Analyzačný box testo 350 potrebujete pre meranie emisií, pretože obsahuje kompletnú senzoriku a elektroniku. Štandardne obsahuje analyzačný box testo 350 senzor O2, avšak pre uvedenie do prevádzky musí byť zapojený minimálne jeden ďalší senzor (možnosť prevádzkovania maximálne so 6 senzormi). Pri pripájaní voliteľných snímačov si môžete vybrať medzi senzormi CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S alebo CxHy.
 • Rozšírenie meracieho rozsahu umožňuje neobmedzené merania aj pri vysokých koncentráciách plynov. Na ochranu senzoriky sa pri neočakávane vysokých koncentráciách automaticky aktivuje rozšírenie meracieho rozsahu (riedenie). Merací rozsah zvoleného senzora je možné rozšíriť o určitý faktor. Úpravňa plynu (peltier) zaisťuje automatický odvod kondenzátu pri dlhodobých meraniach. Servisný kryt na spodnej strane prístroja umožňuje rýchly prístup ku všetkým dôležitým servisným a opotrebovávaným dielom ako čerpadlo a filter, ktoré si užívateľ môže vyčistiť alebo vymeniť. Testo 350 je navyše vybavené početnými diagnostickými funkciami prístroja. Hlásenia prístroja sú uvádzané v nekódovanom texte a sú tak ľahko zrozumiteľné. Aktuálny stav analyzátora spalín je zobrazovaný stále.
 • Analyzačný box sa dá ovládať kontrolnou jednotkou, avšak môže byť obsluhovaný aj v priamom prepojení s počítačom alebo notebookom (cez USB, Bluetooth® 2.0 alebo CANCase). Po naprogramovaní môže analyzačný box samostatne merať a ukladať výsledky. Okrem toho je možný prenos nameraných dát z analyzačného boxu do riadiacej jednotky.

Priemyslové meranie emisií s analyzátorom spalín testo 350

Analyzátor spalín testo 350 bol vyvinutý špeciálne pre požiadavky praxe v priemyselnom meraní emisií. V záložke Aplikácia sa dozviete viac o:
 • Měření emisí u průmyslových motorů
 • Měření emisí u hořáků
 • Měření emisí u plynových turbín
 • Měření emisí v tepelných procesech

Rozsah dodávky

Obsah dodávky:
Analyzačný box testo 350, osadený senzorom O2 vrátane senzoru diferenčného tlaku, vstup pre teplotný snímač typ K NiCr-Ni a typ S, Pt10Rh-Pt, pripojenie zbernice TEST, akumulátor, integrované čidlo nasávaného vzduchu (NTC), vstup pre trigger, dátová pamäť, rozhranie USB, výstupného protokolu z výroby.

Technické dáta

NTC

Měřicí rozsah

-20 do +50 °C

Přesnost

±0,2 °C (-10 do +50 °C)

Rozlišení

0,1 °C (-20 do +50 °C)

Sonda okolní teploty

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-200 do +1370 °C

Přesnost

±0,4 °C (-100 do +200 °C)

±1 °C (-200 do -100,1 °C)

±1 °C (200,1 do +1370 °C)

Rozlišení

0,1 °C (-200 do +1370 °C)

Typ S (Pt10Rh-Pt)

Měřicí rozsah

0 do +1760 °C

Přesnost

±1 °C (0 do +1760 °C)

Rozlišení

0,1 °C (0 do +1760 °C)

Difereční tlak

Měřicí rozsah

-40 do +40 hPa

-200 do +200 hPa

Přesnost

±1,5 % z mv (-40 do -3 hPa)

±1,5 % z mv (+3 do +40 hPa)

±0,03 hPa (-2,99 do +2,99 hPa)

±1,5 % z mv (-200 do -50 hPa)

±1,5 % z mv (+50 do +200 hPa)

±0,5 hPa (-49,9 do +49,9 hPa)

Rozlišení

0,01 hPa (-40 do +40 hPa)

0,1 hPa (-200 do +200 hPa)

Absolutní tlak

Měřicí rozsah

600 do +1150 hPa

Přesnost

±10 hPa

Rozlišení

1 hPa

Měření O2

Měřicí rozsah

0 do +25 vol.%

Přesnost

±0,8% z k.h. (0 do +25 vol.%)

Rozlišení

0,01 vol.% (0 do +25 vol.%)

Doba odezvy

20 s (t₉₅)

Měření CO (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do +10000 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+200 do +2000 ppm)

±10 % z mv (+2001 do +10000 ppm)

±10 ppm (0 do +199 ppm)

Rozlišení

1 ppm (0 do +10000 ppm)

Doba odezvy

40 s

Zobrazení H₂ pouze jako indikátor

Měření CO low (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+40 do +500 ppm)

±2 ppm (0 do +39,9 ppm)

Rozlišení

0,1 ppm (0 do +500 ppm)

Doba odezvy

40 s

Zobrazení H₂ pouze jako indikátor

NO měření

Měřicí rozsah

0 do +4000 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+100 do +1999 ppm)

±10 % z mv (+2000 do +4000 ppm)

±5 ppm (0 do +99 ppm)

Rozlišení

1 ppm (0 do +4000 ppm)

Doba odezvy

30 s

NO low měření

Měřicí rozsah

0 do +300 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+40 do +300 ppm)

±2 ppm (0 do +39,9 ppm)

Rozlišení

±0,1 ppm (0 do +300 ppm)

Doba odezvy

30 s

NO2 měření

Měřicí rozsah

0 do +500 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+100 do +500 ppm)

±5 ppm (0 do +99,9 ppm)

Rozlišení

0,1 ppm (0 do +500 ppm)

Doba odezvy

40 s

SO2 měření

Měřicí rozsah

0 do +5000 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+100 do +2000 ppm)

±10 % z mv (+2001 do +5000 ppm)

±5 ppm (0 do +99 ppm)

Rozlišení

1 ppm (0 do +5000 ppm)

Doba odezvy

30 s

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do +120 %

Přesnost

0,1 % (0 do +120 %)

Spalinové ztráty

Měřicí rozsah

0 do +99,9 %

Rozlišení

0,1 % (0 do +99,9 %)

Kalkulace rosného bodu spalin

Měřicí rozsah

0 do +99,9 °Ctd

Přesnost

0,1 °Ctd (0 do +99,9 °Ctd)

C02 měření ( vypočítáno z 02)

Měřicí rozsah

0 do CO₂ max

Přesnost

Vypočteno z O₂ ±0,2 vol.%

Rozlišení

0,01 vol.%

H2S2 měření (infačervené)

Měřicí rozsah

0 do +300 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+40 do +300 ppm)

±2 ppm (0 do +39,9 ppm)

Rozlišení

0,1 ppm (0 do +300 ppm)

Doba odezvy

35 s

CO2 měření (infračervené)

Měřicí rozsah

0 do +50 vol.%

Přesnost

±0,3 vol.% + 1 % z mv (0 do 25 vol.%)

±0,5 vol.% + 1,5 % z mv (>25 do 50 vol.%)

Rozlišení

0,01 vol.% (0 do 25 vol.%)

0,1 vol.% (> 25 vol.%)

Doba odezvy

10 s

Rychlost proudění

Měřicí rozsah

0 do +40 m/s

Rozlišení

0,1 m/s (0 do +40 m/s)

Methan

Měřicí rozsah

100 do 40000 ppm

2 % + (2 x mv methanu)

Přesnost

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % z mv (> 4000 ppm)

Rozlišení

10 ppm

Doba odezvy

< 40 s

Faktor odezvy

1

Musí být zachována spodní hranice výbušnosti.
Senzor HC je z výroby kalibrován na metan. Je možné jej uživatelem překalibrovat na jiný druh plynu (propan nebo butan).

Propan

Měřicí rozsah

100 do 21000 ppm

Přesnost

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % z mv (> 4000 ppm)

Rozlišení

10 ppm

Min. požadavek O2

2 % + (5 x mv propanu)

Doba odezvy

< 40 s

Faktor odezvy

1,5

Musí být zachována spodní hranice výbušnosti.
Senzor HC je z výroby kalibrován na metan. Je možné jej uživatelem překalibrovat na jiný druh plynu (propan nebo butan).

Butan

Měřicí rozsah

100 do 18000 ppm

Přesnost

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % z mv (> 4000 ppm)

Rozlišení

10 ppm

Min. požadavek O2

2 % + (6,5 x mv butanu)

Doba odezvy

< 40 s

Faktor odezvy

2

Musí být zachována spodní hranice výbušnosti.
Senzor HC je z výroby kalibrován na metan. Je možné jej uživatelem překalibrovat na jiný druh plynu (propan nebo butan).

Hlavní technická data

Váha

4800 g

Rozměry

330 x 128 x 438 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Pouzdro

plast (ABS)

Třída ochrany

IP40

Připojitelné sondy

1 x teplotní čidlo nasávaného vzduchu; 1 x odběrová sonda; 1 x teplotní sonda; 1 x diferenční tlak

Barva produktu

černá

Životnost baterie

5 hod.

Typ baterie

lithiová baterie

Vstupní napětí

11V ... 40V

Napájecí zdroj

síťový zdroj AC 90V ... 260V (47 ...65 Hz)

Vypočítání rosného bud

0 °Ctd; 99 °Ctd

Délka hadice

max. 16,2 m (odpovídá 5 hadicovým prodloužením)

Max. prach

20 prach ve spalinách

Max. vlhkost

+70 °C teplota rosného bodu na vstupu plynu do analyzačního boxu

Max. podtlak

-300 mbar

Max. přetlak

50 mbar

Průtok čerpadla

1 l/min. s měřením průtoku

Triger vstup

napětí 5...12 V (vzestupná nebo sestupná hrana) délka impulzu > 1 s zatížení: 5 V/max, 5 mA, 12 V/max. 40 mA

Plná paměť

250 000 naměřených hodnot

Rozhraní

datová sběrnice; Bluetooth®; USB; IR/IRDA rozhraní; síťové připojení; vstup pro triger; Diferenční tlak; přípojka sondy / přípojky sondy; Přívod stejnosměrného napětí; přívod ředicího plynu pro rozšíření rozsahu měření

Skladovací teplota

-20 do +50 °C


Sondy

Odběrové sondy

198,00€
vč. DPH  237,60€
77,00€
vč. DPH  92,40€
27,00€
vč. DPH  32,40€
305,00€
vč. DPH  366,00€
424,00€
vč. DPH  508,80€
505,00€
vč. DPH  606,00€
607,00€
vč. DPH  728,40€
731,00€
vč. DPH  877,20€
820,00€
vč. DPH  984,00€
313,00€
vč. DPH  375,60€
381,00€
vč. DPH  457,20€

Pitotovi trubice

47,00€
vč. DPH  56,40€
789,00€
vč. DPH  946,80€
135,00€
vč. DPH  162,00€
373,00€
vč. DPH  447,60€

Průmyslové sondy

106,00€
vč. DPH  127,20€

Teplotní sondy

119,00€
vč. DPH  142,80€

Sady

Ideální návrh objednávky pro měření emisí u tepelných procesů

223,00€
vč. DPH  267,60€
55,00€
vč. DPH  66,00€
260,00€
vč. DPH  312,00€

Komfortní měření

1 386,00€
vč. DPH  1 663,20€

Produktové sady

1 023,00€
vč. DPH  1 227,60€

Príslušenstvo

Příslušenství

223,00€
vč. DPH  267,60€
62,00€
vč. DPH  74,40€
Výměnný filtr NO (1 ks).

Obj.č.: 0554 4150

95,00€
vč. DPH  114,00€

Software

85,00€
vč. DPH  102,00€
128,00€
vč. DPH  153,60€
818,00€
vč. DPH  981,60€
260,00€
vč. DPH  312,00€

Tiskárna a příslušenství

273,00€
vč. DPH  327,60€
30,00€
vč. DPH  36,00€

Aplikácie

Servisné merania na plynových turbínach

Plynové turbíny podliehajú emisným limitom, ktoré musia byť pri prevádzke dodržiavané a v závislosti na veľkosti systému tiež pravidelne kontrolované. Po uvedení do prevádzky a údržbe, sú emisné hodnoty a špecifikácie výrobcu kontrolované a prípadne dokumentované.

Meranie emisií pri kontrolách a nastavenie u nízko NOx plynových turbín vyžaduje vzhľadom na nízku koncentráciu NO veľmi vysokú presnosť merania. Spojením senzoru NO2 a špeciálneho senzoru NOlow0, 1 ppm sú s analyzátorom spalín testo 350 tieto požiadavky presne splnené. Naviac je prístroj vybavený integrovanou úpravovňou plynu a špeciálnou odberovou sondou spalín s patentovanou špeciálnou ochranou hadice, ktorá zabraňuje absorpcii NO2 a zaručuje porovnateľnosť meraní - bez ohľadu na dátum a okolité podmienky.

Servisné merania na priemyselných motoroch

Analyzátor spalín testo 350 je dôležitým nástrojom pre optimálne nastavenie plynových alebo vznetových motorov. Testo 350 sa používa napríklad pri uvedení do prevádzky, pravidelnej údržbe alebo pri odstraňovaní problémov s nestabilným behom. Analýza spalín je potrebná pre optimálne nastavenie prevádzkových parametrov motora v súlade s platnými požiadavkami normy - kedy je často potrebné vykonávať nepretržité merania po niekoľko hodín. Špeciálne vysoké a kolísavé koncentrácie NO2 v spalinách motora vyžadujú samostatné meranie NO aNO2, len tak je možné hodnotu NOX motora zobraziť s vysokou presnosťou. Integrovaná úpravňa plynu a špeciálna sonda pre odber spalín priemyselných motorov s patentovanou špeciálnou hadicou, poskytuje ochranu pred vstrebávaním NO2 a SO2 a zaručuje porovnateľnosť meraní - bez ohľadu na dátum a okolité podmienky.

Servisné meranie na systémoch úpravy spalín

Kvôli požiadavke dodržania emisných limitov je nutné pomocou prenosného analyzátora spalín spoľahlivo zmerať charakteristiky spalín pred a za zariadením na úpravu spalín. Okrem pravidelných kontrol mechanického poškodenia a znečistenia dáva meranie spalín tiež informácie o účinnosti a funkčnosti systému. Funkcia BUS analyzátora spalín testo 350 umožňuje napríklad súčasné meranie spalín pred a za systémom úpravy spalín - vďaka čomu je možné rýchle a jednoduché vyhodnotenie systému a prípadné zmeny v zariadení sú z denníka úplne zrozumiteľné.

Analýza plynnej atmosféry (tepelné procesy)

Analýza spalín sa používa pre riadenie tepelných procesov v procesných peciach, ako sú pece na sklo, keramiku, stavebné materiály alebo pece pre tavenie ocele, kaliace pece, atď Pri týchto procesoch, môžu látky zo spracovávaného materiálu prestupovať do spalín a tým zhoršovať zvyčajné emisie horenia.

Na druhej strane existuje aj možnosť, že látky emisných plynov prestupujú do spracovávaného materiálu. Pomocou analyzátora výfukových plynov testo 350 môžu byť sledované dva hlavné ciele: Kontrolou, pre prevádzku špecifickej plynnej atmosféry, možno zabezpečiť optimálnu kvalitu spracovaných výrobkov. Analýza plynov teda poskytuje informácie pre technické opatrenia procesu, ako je tvar priestoru pece, kontrola plameňa, paliva a teploty pece alebo prívodu spaľovacieho vzduchu. Súčasne slúži analýza plynu na nastavenie optimálnej prevádzky z hľadiska prevádzkových nákladov a bezpečnosti.

Servisné merania na priemyselných horákoch

Či už sú spaľovacie zariadenia používané k akémukoľvek účelu - na vykurovanie , výrobu elektriny , pary alebo horúcej vody , na výrobu a povrchovú úpravu určitých materiálov alebo spoluspaľovanie odpadov a použitých materiálov - v každom prípade patrí k najoptimálnejšiemu priebehu spaľovacieho procesu znalosť zloženia každého z palív a spaľovacieho vzduchu , a ich pomeru . Zásadný je dokonca aj spôsob ich zlúčenia. Pomocou mobilnej technológie merania môžu byť analyzované všetky relevantné plyny a vďaka tomu je možné dosiahnuť optimálneho procesu spaľovania .

Účelom použitia prenosného analyzátora spalín je kontrola prevádzky , aby bol šetrný k životnému prostrediu pri súčasnom čo najlepšom využití zariadení . To znamená , že spaľovacie zariadenia je možné nastaviť na optimálny pracovný rozsah , čím sa dosiahne predpísaných alebo nižších limitných hodnôt emisií a zároveň maximálnej účinnosti spaľovania. Presný a pre drsné prostredie praktický analyzátor spalín testo350, má využitie nielen pri prvom uvedení do prevádzky, ale aj pre opakovanú analýzu spalín pri bežnej prevádzke.

Oficiálne meranie emisií (testovanie zhody)

Prevádzka priemyselných zariadení všetkých druhov (vrátane veľkých elektrární, oceliarní, cementární, sklární, chemických závodov), cez obecné zariadenie, až po malé výrobné zariadenia, podlieha vo väčšine krajín prísnym predpisom, ktoré stanovujú limity emisií plynov, vypúšťaných do atmosféry. Vhodnými opatreniami je potrebné zabezpečiť a pravidelne preukazovať, že definované znečisťujúce látky, obsiahnuté v emisiách, určené limity neprekročí.

Pomocou analyzátora spalín testo 350 je možné vykonávať prípravné meranie pred oficiálnym meraním emisií, alebo dokonca - podľa platných smerníc jednotlivých krajín - vykonávať oficiálne merania.


K stiahnutiu

Prospekty k produktom

Návody k obsluhe

Software

 • testo 350 – analyzační box firmware  (v1.27, BIN, 1.791 KB) Pokud chcete provést update firmwaru, stáhněte si nejdříve zkrácený návod. Pokud používáte Windows 7, doporučujeme nejdříve stáhnout programový zavaděč bootloader. Potom stáhněte požadovaný program pro váš přístroj a proveďte update podle instrukcí.

 • testo easyEmission Update/Demo  (v2.9 SP1, text/x-html, 1 KB) Pokud již máte ve vašem PC nainstalovaný program Testo easyEmission, vaše stávající verze bude updatována na verzi 2.7. Update je možné provést z jakékoli verze programu Testo easyEmission. Tuto verzi je možné použít také jako demo verzi pro zákazníky, kteří ještě program Testo easyEmission nevlastní. Demo verze je na 30 dní a je možné ji kdykoli aktivovat pomocí aktivačního kódu.

 • Update-Kit / Bootloader  (V1.22, EXE, 381 KB) If the firmware update does not start under Windows 8.1 or Windows 10, a new bootloader must be installed on the measuring device once.
  A description and all necessary files can be found under the search term: Update-Kit / Bootloader

 • testo usb driver - pro více měřicích přístrojů  (v2.9.1, EXE, 1.925 KB) USB driver pro následující zařízení: * USB Interface testo 174 / 175 / 176 / 177 - T + H * testo 300 / 320 / 330 / 330i / 335 / 340 / 350 * testo 435 * testo 556 / 560 / 570 / 580 * testo 635 * testo 735 * testo 845

Tento prístroj potrebuje pre prevádzku sondu. Pre ponuku sond kliknite tu. Kliknite tu pre výber filtru.
1 386,00€
vč. DPH 1 663,20€
Skladom u dodávateľa