testo 635-2 - Temperature and moisture meter

Obj.č.   0563 6352

  • Optionally available sensors for moisture, temperature, pressure dew point and absolute pressure measurements

  • Meranie vlhkosti vzduchu, kompenzovanej vlhkosti materiálu, rosného bodu

  • Pamäť prístroja až pre 10 000 nameraných hodnôt

  • PC-softvér pre analýzu, archiváciu a dokumentáciu nameraných dát

testo 635-2, teplomer / vlhkomer s pamäťou pre ukladanie nameraných hodnôt, PC-softwarom a USB-káblom pre prenos dát, vrátane batérie a kalibračného protokolu

Skladom u dodávateľa

Náklady na dopravu

Tento prístroj potrebuje pre prevádzku sondu. Pre ponuku sond kliknite tu.

Kliknite tu pre výber filtru.

455,00€
546,00€ vč. DPH

Popis produktu

Merací prístroj na meranie vlhkosti vzduchu, kompenzovanej vlhkosti materiálu a pre meranie rosného bodu v tlakových systémoch. Vlhkostné priebehy možno zaznamenávať a graficky alebo tabuľkovo analyzovať a zobrazovať. Bezdrôtovo, tzn. prenosom nameraných

 

Rozsah dodávky

testo 635-2 temperature and moisture meter, PC software, USB data cable, calibration protocol, batteries. PLEASE NOTE: a sensor (not in scope of supply) is required to operate the meter.

NTC

Měřicí rozsah

-40 do +150 °C

Přesnost

±0,2 °C (-25 do +74,9 °C)

±0,4 °C (-40 do -25,1 °C)

±0,4 °C (+75 do +99,9 °C)

±0,5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,1 °C

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-200 do +1370 °C

Přesnost

±0,3 °C (-60 do +60 °C)

±(0,2 °C + 0,3 % z mv) (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,1 °C

Vlhkostní kapacitní senzor

Měřicí rozsah

0 do +100 %rF

Přesnost

viz údaje pro sondu

Rozlišení

0,1 %rF

Absolutní tlak

Měřicí rozsah

0 do 2000 hPa

Přesnost

viz údaje pro sondu

Rozlišení

0,1 hPa

Hlavní technická data

Rozměry

220 x 74 x 46 mm

Provozní teplota

-20 do +50 °C

Pouzdro

ABS / TPE / kov

Typ baterie

AlMn, mignon, typ AA

Životnost baterie

200 hod.

Skladovací teplota

-30 do +70 °C

Váha

428 g

Ponorné / vpichovací sondy

91,00€
109,20€ vč. DPH
40,00€
48,00€ vč. DPH
26,00€
31,20€ vč. DPH

Povrchové sondy

47,00€
56,40€ vč. DPH
120,00€
144,00€ vč. DPH
116,00€
139,20€ vč. DPH
104,00€
124,80€ vč. DPH
136,00€
163,20€ vč. DPH
57,00€
68,40€ vč. DPH
305,00€
366,00€ vč. DPH
62,00€
74,40€ vč. DPH
147,00€
176,40€ vč. DPH
163,00€
195,60€ vč. DPH
212,00€
254,40€ vč. DPH
41,00€
49,20€ vč. DPH

Rádiové rukojeti a špička sondy

93,00€
111,60€ vč. DPH
62,00€
74,40€ vč. DPH
181,00€
217,20€ vč. DPH

Sondy absolutního tlaku

362,00€
434,40€ vč. DPH

Sondy okolního vzduchu

57,00€
68,40€ vč. DPH

Sondy pro měření tlakového rosného bodu

791,00€
949,20€ vč. DPH
1 055,00€
1 266,00€ vč. DPH

Termočlánky

16,00€
19,20€ vč. DPH
26,00€
31,20€ vč. DPH
28,00€
33,60€ vč. DPH

Vlhkostní sondy

407,00€
488,40€ vč. DPH
514,00€
616,80€ vč. DPH
318,00€
381,60€ vč. DPH
321,00€
385,20€ vč. DPH

Další příslušenství: Měřících přístroj / sondy

270,00€
324,00€ vč. DPH
47,00€
56,40€ vč. DPH

Rádiové rukojeti, varianta pro různé země

93,00€
111,60€ vč. DPH
97,00€
116,40€ vč. DPH

Rádiové sondy, vč. vlhkostní špičky sondy

40,00€
48,00€ vč. DPH
40,00€
48,00€ vč. DPH

Tiskárna a příslušenství

21,00€
25,20€ vč. DPH
220,00€
264,00€ vč. DPH
25,00€
30,00€ vč. DPH
0,00€
0,00€ vč. DPH

Meria vlhkosť materiálu

Kontrola vlhkosti stavebných materiálov a dreva je v rôznych odvetviach dôležitou súčasťou každodennej práce. Rýchle a pokiaľ možno nedeštruktívne meranie vlhkosti materiálu je pre mnoho užívateľov veľmi dôležité.

Pomocou nášho prístroja testo 635-2 je možné merať vlhkosť mnohých rôznych druhov stavebných materiálov a dreva, či už ide o betónové potery, alebo posúdenie vhodnosti ďalšieho spracovania konštrukčného a palivového dreva.

Lokalizácia rizika vzniku plesní

Vlhkosť na stenách a stropoch môže byť dôsledkom poškodenia rozvodov alebo izoláciou. Avšak, vo väčšine prípadov ide o znak nesprávneho vetrania. Keď v dome vznikne pleseň, nájomca pojme podozrenie, že vlhkosť prichádza z vonku. Kvôli otázke, kto nesie zodpovednosť za škody, spôsobené vlhkosťou, vznikajú často spory. Je veľmi ťažké odhadnúť, kto alebo čo pleseň spôsobilo: obyvateľ alebo chyba konštrukcie budovy?

Testo 635-2 je ideálny pre meranie vlhkosti na stenách a stropoch. Pomocou voliteľnej teplotnej / vlhkostnej sondy a voliteľnej dotykovej teplotnej sondy, vypočíta prístroj testo 635 automaticky rosný bod. Ten je prvým ukazovateľom, či je pleseň spôsobená kondenzáciou alebo pôsobením vlhkosti v dôsledku poškodenia rozvodov alebo chybnej izolácie. Pomocou dodaného softvéru pre PC je možné výsledky meraní analyzovať, archivovať a dokumentovať (iba 635-2 -> odkaz).

Monitorovanie procesov sušenia

Či už ide o čerstvo urobený poter alebo riadené vysúšanie vlhkosti, včasné zistenie požadovanej vlhkosti v materiáli šetrí čas a peniaze.

Či už ide o čerstvo položené potery, alebo kontrolu vysúšania, včasné zistenie dosiahnutia požadovanej vlhkosti materiálu šetrí čas a peniaze.

Potery sa robia v poslednej fáze, zvyčajne po omietkach. Potom nasledujú podlahy a maľovanie. Ich vysychanie je preto dôležitým faktorom v harmonograme výstavby, a to predovšetkým preto, že na tom závisí pokládka podláh.

Meraním vlhkosti prechádza zodpovednosť za položenie podlahy na firmu, ktorá podlahu kladie. Dôležitou súčasťou je taktiež dokumentácia vykonania kontroly pripravenosti podkladu.

Aké rozsiahle je poškodenie vlhkosťou? Túto otázku je potrebné položiť pre odhad, aké zariadenia a na ako dlho majú byť použité pre sušenie.

Prístrojom testo 635-2 a vlhkostnej sondou rozptylového poľa je možné merať obsah vlhkosti v stavebnom materiáli.

Pomocou tenkej vlhkostnej sondy, v kombinácii s prístrojom testo 635-2, je možné vytvoriť vlastnú charakteristiku určitého materiálu pre stanovenie jeho vlhkosti nedeštruktívnou metódou. Pre takéto merania je potrebné vložiť sondu do vyvŕtaného otvoru a utesniť. Príslušnú charakteristiku materiálu je možné ručne zadať do prístroja alebo programu. Po niekoľkých hodinách dôjde k ustáleniu a testo 635-2 zobrazuje vlhkosť stavebného materiálu.

Monitorovanie výrobných a skladovacích podmienok

Naše teplomery s vlhkomerom sa používajú po celom svete pri výrobe a skladovaní v serverovniach, múzeách, archívoch, chladiarňach, kontajneroch a predajných vitrínach.

Výrobcovia, prepravcovia a predajcovia citlivých produktov musia dbať na dodržiavanie predpísanej teploty alebo vlhkosti. Testo 635 ponúka možnosť vykonávať náhodné merania na relevantných miestach.

Teplomer s vlhkomerom testo 635-2 ponúka užívateľovi širokú škálu vlhkostných sond. Je možné merať vlhkosť vzduchu, vlhkosť materiálu a súčiniteľ prestupu tepla (pre technické posúdenie stavebných dielov). Popri klasických sondách môžu byť k prístroju paralelne pripojené až tri bezdrôtové sondy. Pomocou dodaného softvéru pre PC je možné výsledky meraní analyzovať, archivovať a dokumentovať (iba 635-2 -> odkaz).

Meranie súčiniteľa prestupu tepla v starších budovách

Pri sanácii alebo rekonštrukcii starých budov je dôležité, aby bolo možné rýchlo zistiť, či napríklad cez okná alebo steny neuniká zbytočne veľa tepla. Len tak je možné ušetriť náklady na energie a efektívne vykonať nápravné opatrenia.

Pri hodnotení prestupu tepla, napr v rekonštruovaných starých budovách, je súčiniteľ prestupu tepla najdôležitejšou hodnotou. Vďaka nemu je možné vykonať tepelno technické posúdenie pre netesnosti alebo aj malého prúdenia vzduchu oknami.

Pre výpočet súčiniteľa prestupu tepla je potreba namerať 3 základné hodnoty:

- vonkajšiu teplotu

- povrchovú teplotu vnútornej steny

- teplotu vzduchu v miestnosti

Pre stanovenie súčiniteľa prestupu tepla potrebujete rádiovú sondu, ktorú umiestnite vonku. Z nej sa prenášajú namerané hodnoty na merací prístroj v miestnosti. Pre meranie povrchovej teploty vnútornej steny pripevnite na stenu pomocou plastelíny 3 vodiče sondy pre meranie súčiniteľa prestupu tepla. Teplota vzduchu sa meria pomocou senzora umiestneného v konektore sondy. Testo 635-2 z týchto troch hodnôt automaticky vypočíta súčiniteľ prestupu tepla a zobrazí ho na displeji. Výhoda: nie je potrebné nič počítať ručne, výsledok je k dispozícii rýchlo a presne.

Nedeštruktívne a rýchle meranie vlhkosti

Testo 635-2 umožňuje pomocou sondy (obj.č. 0636 6160) rýchle a nedeštruktívne sledovanie gradientu vlhkosti dreva. Pre meranie vlhkosti dreva sú v prístroji uložené charakteristiky mäkkého dreva, tvrdého dreva a drevotriesky. Tieto charakteristiky boli stanovené v spolupráci s inštitútom LPI.

Výsledky meraní sú z hĺbky až 5 cm a stlačením tlačidla je možné ich podržať na displeji. Výsledok sa zobrazuje v hmotnostných percentách, vztiahnutých na suchú hmotnosť materiálu.

Pomocou PC softvéru je možné meranie archivovať a dokumentovať.